Polkupyöräilevä lapsi pyörätielläPolkupyöräilevä lapsi pyörätiellä

Hankekuvaukset (Lahden kaupunki)

Tältä sivulta löydät Luontoaskel terveyteen -ohjelmaan liittyvien Lahden kaupungin hankkeiden kuvaukset.

Tiedosta kestävämmät kulkutavat

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Anna Huttunen, anna.huttunen(a)lahti.fi

Kuvaus hankkeesta

Hankkeessa kootaan olemassa oleva kouluikäisten liikkumistapoihin liittyvä tieto, päivitetään tietopohja sekä tarkastellaan ja analysoidaan liikkumistietoa yhdessä nuorten terveysdatan kanssa. Datan täydentämiseksi kokemuspohjaisella tiedolla nuorten kanssa järjestetään Erätauko-keskustelun tyyppisiä skididialogeja, joissa nuorilta itseltään kysytään kokemuksia liikkumisesta Lahdessa. Nuoret myös saavat osallistua kestävän liikkumisen toimenpiteiden suunnitteluun. Tarkoitus on näitä tietoja yhdistämällä löytää vaikuttavimmat tavat edistää nuorten kävelyä ja pyöräilyä ja tuoda päätöksentekijöille tutkittuun tietoon perustuvaa analyysia päätöksenteon tueksi.

Yhteistyötahot

LUT, Päijät-Sote

Neuvolakoulutus

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Mikaela Grotenfelt-Enegren, mikaela.grotenfelt(a)helsinki.fi

Kuvaus hankkeesta

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän neuvoloiden terveydenhoitajille ja lääkäreille järjestetään koulutuskokonaisuus, jossa käsitellään kestävyysajattelua sekä kestävyysaiheiden yhteyksiä terveyden edistämistyöhön. Koulutuksen järjestää Helsingin yliopiston Kudelma-verkosto ja LSV ry:n ympäristö- ja kestävyysasiantuntijat yhdessä ympäristötunteisiin erikoistuneen Tunne ry:n kouluttajien kanssa. Koulutuskokonaisuus käsittää luento-osuuksia sekä työpajatyöskentelyä, joiden avulla tarjotaan henkilökunnalle uusia tapoja kestävyysaiheiden esille ottamiseksi neuvolan asiakkaiden kanssa sekä valmiuksia kohdata erilaisia ilmasto- ja ympäristömuutokseen liittyviä tunteita.

Yhteistyötahot

LSV ry, Tunne ry

 

GoGreenRoutes

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Jenni Simkin/21.6 lähtien Maria Suomela [email protected]

Kuvaus hankkeesta

Hanke on EU Horisontti 2020 -rahoitteinen laajan yhteistyötahon ponnistus edistää luontopohjaisia ratkaisuja kaupunkilaisten hyvinvoinnin tueksi. Hanke edistää pyrkimyksiään terveys-360° näkökulman avulla, missä tunnistetaan luonnon hyvinvointia ylläpitävä ja edesauttava potentiaali osana kokonaisvaltaista terveyttä. Hankkeessa on Euroopasta yhteensä kuusi kaupunkia, joissa toteutetaan paitsi pienempiä, myös jokin isompi luonnon hyvinvointia esille tuova idea. Idean tehokkuutta testataan käytäntöön, minkä jälkeen sen voisi toteuttaa missä tahansa muussa kaupungissa. Yhtenä näistä kuudesta kaupungista Lahti on keskittynyt toteuttamaan Päijät-Hämeen keskussairaalan lähistölle terveysmetsä-konseptia. Terveysmetsän toivotaan toimivan palauttavana hengähdyspaikkana niin sairaalan työntekijöille kuin asiakkaillekin ja se on vapaasti myös asukkaiden käytettävissä.

Yhteistyötahot

40 yhteistyötahoa. Lahdessa LAB.