Vihreät kasvin versot nousevat maasta.Vihreät kasvin versot nousevat maasta.

Luontoaskel terveyteen

Luontoaskel terveyteen on 10-vuotinen ohjelma, joka yhdistää Päijät-Hämeen alueen terveys- ja ympäristötavoitteet.

Luontoaskel terveyteen -ohjelma 2022-2032

Suuret, toisiinsa kytkeytyneet haasteet niin ympäristössä kuin terveydessä viestivät kestämättömästä elämäntavasta. Uusimman tutkimustiedon mukaan pitkäaikaissairauksia ja niiden riskitekijöitä voidaan ehkäistä ja lievittää vahvistamalla luontoyhteyttä ja muuttamalla elintapoja. Asiantuntijoiden yhteistyöllä ja valituilla toimenpiteillä on mahdollista parantaa väestön terveyttä ja vähentää ympäristökuormaa.

Lahti valittiin Euroopan ympäristöpääkaupungiksi 2021 pitkäjänteisen ympäristötyön vuoksi. Kun tämä työ yhdistetään toiminnallisesti kansanterveystyöhön ja alueelliseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen, syntyy kansalaisia entistä paremmin palveleva kokonaisuus.

Mitä ohjelmassa tapahtuu?

Luontoaskel terveyteen -ohjelmassa kehitetään terveellisiä, sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja ympäristön kannalta kestäviä arkea tukevia rakenteita ja käytäntöjä, jotka helpottavat vastuullisia elämäntapavalintoja.

Ohjelmalla on viisi tavoitetta, joiden toteutumista seurataan indikaattorien avulla:

  1. Kansansairauksien ehkäiseminen
  2. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen
  3. Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen
  4. Terveys- ja ympäristötoimijoiden yhteistyö koulutuksessa, tutkimuksessa ja viestinnässä
  5. Taloudellinen vaikuttavuus

Ohjelmalla on neljä tehtävää, jotka edistävät terveyttä ja ottavat luontoarvot huomioon:

  • Muutetaan ravitsemusta terveellisemmäksi ja kestävämmäksi
  • Lisätään liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta
  • Parannetaan asuinympäristön terveellisyyttä ja kestävyyttä
  • Edistetään ihmisten monipuolista yhteyttä luontoon

Luontoaskel terveyteen -ohjelma tarjoaa raamit kansanterveyttä ja ympäristön kestävyyttä yhdessä edistäville toimille Päijät-Hämeessä. Kaikki alueen kunnat ovat tervetulleita mukaan.

Konkreettisia uusia avauksia aloitetaan ohjelman käynnistyessä vuonna 2022. Alueella on kuitenkin jo nyt hankkeita, jotka tukevat ohjelmaa, kuten LAB-ammattikorkeakoulun ja Lahden kaupungin yhteinen Go Green Routes -hanke, jossa kehitetään virkistysalueiden esteettömyyttä ja luontolähtöistä yrittäjyyttä.

Ketkä ohjelmaa toteuttavat?

Ohjelmaa toteuttavat yhteistyössä erilaiset toimijat Päijät-Hämeessä. Toimeenpanoa vauhdittavat uudet kehityshankkeet. Ohjelman vaikuttavuutta seurataan tilastojen, kyselyjen sekä monitieteisen tutkimuksen avulla.

Ohjelmaa koordinoi Päijät-Sote (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä) yhdessä Lahden kaupungin ja Lahden Yliopistokampuksen kanssa. Valmistelussa on ollut mukana asiantuntijoita myös Kestävä Lahti-säätiöstä, Helsingin yliopistosta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL), Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE), Luonnonvarakeskuksesta (Luke) ja WWF Suomesta.

Tutustu marraskuussa 2021 julkaistuun ohjelma-asiakirjaan (pdf) täältä