ELMA-hanke - Elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoalaELMA-hanke - Elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala

ELMA – elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala

ELMA - elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hanke (ESR 2021-2023) vastaa kasvavaan pulaan hoiva- ja hoitoalan työntekijöistä tukemalla sekä maahanmuuttajia että työyhteisöjä Päijät-Hämeen alueella.

Hankkeen päämääränä on lisätä Päijät-Hämeen elinvoimaisuutta ja sosiaali- ja terveysalan palveluiden saatavuutta varmistamalla osaavan työvoiman riittävyys hoiva- ja hoitoalalla.

Hankkeen keskeinen tavoite on kehittää virtuaalinen oppimiskokonaisuus sekä sitä tukeva ohjausmalli. Oppimiskokonaisuuden avulla hoiva- ja hoitoalan maahanmuuttajataustaiset ammattilaiset, opiskelijat sekä työnhakijat voivat vahvistaa opiskelu- ja työelämävalmiuksiaan sekä ammattikielen osaamistaan.

Lisäksi ELMA-hankkeessa tuetaan työyhteisöjä ja vahvistetaan niiden valmiuksia ottaa vastaan maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä.

 

Kesto

1.9.2021-31.5.2023

Rahoittajat

Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnusVipuvoimaa EU:lta -tunnus

Yhteistyössä

LAB-yliopiston logo Päijät-Soten logo

Koulutuskeskus Salpauksen logo