Työvaliokunta

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 19 § Omistajaohjaus

Jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva työvaliokunta vastaa yhteistoiminnasta. Edellä kerrotun yhteistoiminnan lisäksi työvaliokunta toimii yhtymän toimitusjohtajan toimintaa tukevana elimenä erityisesti yhtymän taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa.

Suurimman omistajan kaupunginjohtaja/pormestari toimii työvaliokunnan puheenjohtajana ja kokoonkutsujana. Kokouksen asialistan laatii suurimman omistajan osoittama henkilö yhtymän avustuksella. Yhtymän toimitusjohtajalla on kokouksessa puheoikeus ja läsnäolovelvollisuus. Muiden henkilöiden läsnäolosta työvaliokunta päättää erikseen ja tapauskohtaisesti.

Jäsenet

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti, puheenjohtaja

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

Kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, Hartola

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola

Kunnanjohtaja Riku Rönnholm, Iitti

Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattila

Kunnanjohtaja Katarina Helander, Pukkila

Kunnanjohtaja Petri Koivula, Padasjoki

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä

Toimitusjohtaja Marina Erhola, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Työvaliokunnan sihteeri hallintojohtaja Veli Penttilä, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä