Työvaliokunta

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän perussopimuksen 19 § Omistajaohjaus

Jäsenkunnilla on neuvottelumenettely, jossa sovitaan kuntayhtymän talouden ja toiminnan suunnittelua ja tavoitteita koskevista periaatteista ottaen huomioon palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka sekä palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva työvaliokunta vastaa yhteistoiminnasta. Edellä kerrotun yhteistoiminnan lisäksi työvaliokunta toimii hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajan toimintaa tukevana elimenä erityisesti hyvinvointiyhtymän taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa.

Suurimman omistajan kaupunginjohtaja/pormestari toimii työvaliokunnan puheenjohtajana ja kokoonkutsujana. Kokouksen asialistan laatii suurimman omistajan osoittama henkilö hyvinvointiyhtymän avustuksella. Hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajalla on kokouksessa puheoikeus ja läsnäolovelvollisuus. Muiden henkilöiden läsnäolosta työvaliokunta päättää erikseen ja tapauskohtaisesti.

Jäsenet

Kaupunginjohtaja Pekka Timonen, Lahti, puheenjohtaja

Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkala

Kunnanjohtaja Jarkko Seppälä, Hartola

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen, Heinola

Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola

Kunnanjohtaja Jarkko Salonen, Iitti

Pormestari Markku Koskinen, Kärkölä

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen, Myrskylä

Kaupunginjohtaja Kalle Larsson, Orimattila

Kunnanjohtaja Katarina Helander, Pukkila

Kunnanjohtaja Kati Yrttiaho, Padasjoki

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki, Sysmä

Vs. toimitusjohtaja Timo Louna, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Työvaliokunnan sihteeri, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä