Nämnden för språkliga minoriteten

Ledamot

Sjölund Henrik, Myrskylä, ordf.
Mårtenson Jesse, Myrskylä, viceordf.
Fabritius Mikaela, Myrskylä
Koho Karen, Myrskylä
Petas Heidi, Myrskylä

Personlig ersättare

Lindgren Sten, Myrskylä
Antman Boris, Myrskylä
Stenfors Susanne, Myrskylä
Nyström Anna, Myrskylä
Palmgren Marianne, Myrskylä