Nämnden för språkliga minoriteten

Ledamot  Personlig ersättäre
Sjölund Henrik, Mörskom, ordf. Lindgren Sten, Mörskom
Mårtenson Jesse, Mörskom, viceordf. Antman Boris, Mörskom
Fabritius Mikaela, Mörskom Stenfors Susanne, Mörskom
Koho Karen, Mörskom Nyström Anna, Mörskom
Petas Heidi, Mörskom Palmgren Marianne, Mörskom