Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta

Yhtymäkokous valitsi 13.9.2021 hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja varajäsentä.
Lisäksi kuntayhtymän hallitus nimesi edustajakseen lautakunnassa Tuija Salorannan (hallitus 27.9.2021 § 145).

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Norjava Merja-Liisa, Lahti, pj Sintonen Eija, Lahti
Hännikäinen Rauno, Padasjoki, vpj Toivonen Heikki, Padasjoki
Alatalo Sirpa, Hollola Taarasti Anna-Kaarina, Hollola
Järvinen Hilda, Hartola Olkkonen Merja, Hartola
Kettunen Jouni, Orimattila Lahtinen Olavi, Orimattila
Lalla Riitta, Asikkala Siivonen Hannu, Asikkala
Mäntylä Matti, Kärkölä Saarinen Pekka, Kärkölä
Nieminen Elmeri, Myrskylä Kauppinen Sari, Myrskylä
Saarelma Markku, Iitti Kankkunen Antti, Iitti
Vatanen Ari, Pukkila Loijas Jyrki, Pukkila
Saloranta Tuija, Lahti

Lautakunnan toimikausi päättyy 31.12.2022.

Kokoukset 2022

ke 19.1. klo 9
ke 16.2. klo 9
ke 20.4. klo 9
ke 18.5. klo 9
ke 15.6. klo 9

Esitteli1jät

Yhteiset asiat perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Mika Forsberg
Perhe- ja sosiaalipalveluissa
  • lapsiperhepalvelut
 

tulosyksikköpäällikkö Niina Viholainen
vs. tulosyksikköpäällikkö Pinja Salmi

  •  työikäisten palvelut
tulosyksikköpäällikkö Kati Saarela
  •  psykososiaaliset palvelut
tulosyksikköpäällikkö Laura Silvennoinen
  • vammaispalvelut
vs. tulosyksikköpäällikkö Auli Lintukangas
Terveys- ja sairaanhoitopalvelut hallinnollinen asiantuntijaylilääkäri Petteri Jyrkinen
Ikääntyneiden palvelut tulosaluejohtaja Corinne Soini
Ympäristöterveydenhuolto ympäristöterveyskeskuksen toimialajohtaja Silja Mäkelä

Sihteeri

Toimistosihteeri Kirsi Hännikäinen, p.044 780 2273