Asiakirjoista perittävät maksut

Lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) on muutettu lailla 495/2005. Muutoksella on säädetty milloin tiedon antamisesta ei peritä maksua ja minkälaisia maksuja voidaan periä.

Tiedon saanti asiakirjoista on maksutonta kun

  • asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
  • asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi ja jäljennettäväksi
  • sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse
  • asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvollisuuden piiriin

Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta voidaan periä tiedonhaun vaativuuden mukaan porrastettu maksu.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus päätti 21.12.2020 asiakirjojen luovuttamisesta perittävistä maksuista 1.1.2021 alkaen.