Päätöksenteko ja hallinto

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on kuntien omistama julkinen organisaatio. Ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokouksen alaisena kuntayhtymää johtaa hallitus.

  • Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunta vastaa laissa sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle määrätyistä tehtävistä siltä osin kuin kunnat ovat antaneet sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon tai ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisen kuntayhtymälle.
  • Hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä vastaa tarkastuslautakunta.
  • Ruotsinkielisen väestön palvelujen kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi kuntayhtymässä on kielellisen vähemmistön lautakunta.
  • Lisäksi yhtymässä on Sosiaalialan osaamiskeskus Verson johtokunta.

Organisaatio

Päijät-Soten organisaatiokaavio