Yhtymä on vienyt Nastolan sote-keskushankintaa systemaattisesti eteenpäin

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä on vienyt Nastolan sote-keskushankintaa systemaattisesti eteenpäin. Nastolan sotekeskuksen lähihistoria on ollut vaiheikas ja sekä henkilöstön että asukkaiden kannalta valitettava.

Nastolan ja Lahden kuntaliitossopimuksessa 2015 sovittiin terveysaseman peruskorjauksesta. Rakennuksesta tehdyn arvion perusteella ainoana mahdollisena vaihtoehtona päädyttiin kuitenkin uudisrakentamiseen. Vuosina 2018-2019 Lahti ja hyvinvointiyhtymä valmistelivat yhteistyössä uudisrakennushanketta. Samanaikaisesti valmisteltiin syksyllä 2021 Hollolaan valmistuvaa uuden sote-keskuksen rakennushanketta.

Lahden kaupungin vetäytyminen rakentamishankkeesta johti siihen, että Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä käynnisti hankesuunnittelun uudelleen tavoitteena rakennuttaa Nastolan sote-keskuksen tilat itse. Hyvinvointiyhtymän hallitus päätti 9.12.2019 uuden hankesuunnitelman valmistelusta. Hankesuunnitelman mukaan Nastolan sote-keskus sijoittuisi Rakokiven liikekeskuksen alueelle Lahden kaupungin omistamalle tontille. Yhtymähallitus hyväksyi hankesuunnitelman yksimielisesti 29.6.2020 ja sosiaali- ja terveysministeriö myönsi uudisrakennushankkeen toteuttamisen mahdollistaman poikkeusluvan 3.9.2020.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokous päätti 7.8.2020 Nastolan ja Hollolan sote-keskusten uudisrakennushankkeiden toteuttamisesta. Iitin, Padasjoen ja Sysmän kunnat valittivat päätöksistä hallinto-oikeuteen. Päätöksiä ei yhtymän perussopimuksen edellyttämällä tavalla kannattanut vähintään kolmasosa käsittelyyn osallistuneista kunnista.  Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi rakennuttamispäätösten syntyneen virheellisessä järjestyksessä ja kumosi päätökset 23.4.2021. Hallinto-oikeuden ratkaisujen perusteella Hollolan sote-keskuksen osalta palattiin alkuperäiseen suunnitelmaan, jossa Hollolan kunta vuokraa uuden sote-keskuksen tilat hyvinvointiyhtymälle.

Yhtymän perussopimuksen merkittävät ongelmat ja jo kertaalleen yhtymäkokouksessa käsitelty investointikokonaisuus eivät lupaa hyvää uudelle yritykselle käsitellä Nastolan investointia yhtymäkokouksessa. Perussopimuksen uudistaminen on edennyt hitaasti, vaikka tarve uudistamiselle on kiistaton. Vastuu perussopimuksen uudistamisesta on yhtymän omistajakunnilla.

Lyhyellä aikajänteellä olisi Lahti ainoa mahdollinen Nastolan uuden sote-keskuksen rakennuttaja. Lahti on kuitenkin ohjeistanut omistajastrategiassa yhtymää tekemään investoinnin. Yhtymä on siis investointia valmistellut, mutta yhtymähallituksen esitys ei saanut riittävää kannatusta yhtymäkokouksessa, jonka seurauksena hallinto-oikeus kumosi ratkaisun.

Nastolan tilaratkaisut eivät voi odottaa enää. Työsuojelutarkastaja antoi syyskuussa 2020 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle ohjeen siirtää huonokuntoisen Nastolan sote-keskuksen toiminta väistötiloihin henkilöstön sisäilmahaitoille altistumisen estämiseksi. Tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä päätyi esittämään, että uuden sote-keskuksen valmistumiseen saakka toiminta siirretään moduuleista koottavaan tilapäisrakennukseen nykyisen terveysaseman tontille. Hyvinvointiyhtymä on käynnistänyt väliaikaisista tiloista hankintamenettelyn, jolla väistötilat saataisiin todennäköisesti käyttöön vuoden 2021 joulukuussa. Hankintapäätös väliaikaisesta tilaratkaisusta tehdään viikon kuluessa.

Monesta eri syystä johtuneet viivästykset ovat olleet kohtuuttomia alueen väestölle ja henkilöstölle. Henkilöstö on joutunut työskentelemään huonoissa tiloissa jo usean vuoden ajan. Hyvinvointiyhtymä on valmistellut Nastolan sote-keskuksen tilaratkaisua systemaattisesti, mutta riittävää poliittista yksimielisyyttä ei rakennusinvestoinnin tueksi ole saatu. Yhtymän hallitus ja virkamiesjohto on päätynyt tilanteessa välttämättömään väliaikaistilojen hankintaan, jotta Nastolan sote-keskustoiminta saadaan asianmukaisesti hoidettua. Varsinainen uudisrakennuksen investointi tullee mahdolliseksi hyvinvointialueen valtuuston päätöksellä, aikaisintaan keväällä 2022.