Hyvinvointialue harjoittelee väestönsuojelua HÄME21-valmiusharjoituksessa

Valmiusharjoituksen aktiivinen harjoitusvaihe on 24.-25.11.2021. Päijät-Hämeessä harjoitus keskittyy ensimmäisenä päivänä hybridivaikuttamisen eri ilmiöihin ja toisena päivänä väestön siirtoon liittyviin kysymyksiin ja järjestelyihin. Harjoituksen tavoitteena on vahvistaa siihen osallistuvien organisaatioiden johtamista myös poikkeusoloissa, parantaa tilannetiedon jakamista sekä kehittää viestintää ja viranomaisyhteistyötä.

Hyvinvointialueesta harjoitukseen osallistuu noin 30 henkilöä hyvinvointialueen johdosta ja asiantuntijoista. Lisäksi harjoituksessa ovat mukana alueen kaikki kunnat, pelastuslaitos, puolustusvoimat, poliisi ja Yle Häme sekä joukko alueellisia huoltovarmuuskriittisiä organisaatioita. Myös Päijät-Hämeen turvallisuus- ja valmiustoimikunta osallistuu harjoitukseen alueellisen tilannekuvan tuottajana. Yhteensä harjoituksessa on mukana noin 50 eri toimijaa.