Hyvinvointialue aikoo lisätä omistustaan tekonivelsairaala Coxasta

​Kaupassa omistajaa vaihtaisi 288 osaketta, jotka muodostavat noin 10 prosenttia Coxan osakekannasta. Osakekaupan arvo olisi noin 3,5 miljoonaa euroa.

Kaupalla ei ole vaikutusta Päijät-Hämeen keskussairaalan omaan leikkaustoimintaan, mutta se parantaa osaltaan asiakkaiden palvelua tuomalla Päijät-Soten käyttöön Coxan erikoisosaamisen. Coxasta on hankittu täydentävänä ostopalveluna Päijät-Soten potilaille muun muassa lonkan, polven ja olkapään tekonivelleikkauksia.

Jos kauppa toteutuu, hyvinvointialueesta tulee Coxan toiseksi suurin omistaja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jälkeen. Tampereelle ei kaupan jälkeen jäisi omistusta yhtiöön. Yhtiön muut omistajat ovat erikoissairaanhoitoa tuottavia sairaanhoitopiirejä ja pirkanmaalaisia kuntia.

Kaupan toteutuminen edellyttää, että sekä Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaosto että hyvinvointialueen hallitus päättävät hyväksyä sen. Asia on hyvinvointialueen hallituksessa käsittelyssä maanantaina 31. tammikuuta.