Lasten- ja nuorten kuntoutusohjaus – Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Vaihde:
Vaihde: +358 3 81911
Reumatauteja sairastavat lapset:
Reumatauteja sairastavat lapset: +358 44 7195586
Kuulovammaiset lapset:
Kuulovammaiset lapset: +358 44 7195412
Liikuntavammaiset lapset ja nuoret:
Liikuntavammaiset lapset ja nuoret: +358 44 7195586
Neurologiset lapset:
Neurologiset lapset: +358 44 7195637
Näkövammaiset lapset:
Näkövammaiset lapset: +358 44 7195644
Pitkäaikaissairaat lapse:
Pitkäaikaissairaat lapse: +358 44 7195516

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista.

Kuntoutusohjaajia on liikuntavammaisille, aistivammaisille, reuma-, sydän-, syöpä- ja hengityselinsairaille sekä neurologisille potilaille.