Kuntoutusohjaus – Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Vaihde:
Vaihde: +358 3 81911
Hengityssairaat aikuiset:
Hengityssairaat aikuiset: +358 44 7195593
Kuulovammaiset aikuiset ja lapset:
Kuulovammaiset aikuiset ja lapset: +358 44 7195412
Liikuntavammaiset aikuiset: aivovamma, selkäydinvamma:
Liikuntavammaiset aikuiset: aivovamma, selkäydinvamma: +358 44 7195413
iikuntavammaiset aikuiset: vammaispoliklinikka:
iikuntavammaiset aikuiset: vammaispoliklinikka: +358 44 7195586
Neurologiset aikuiset:
Neurologiset aikuiset: +358 44 7195995
Näkövammaiset aikuiset:
Näkövammaiset aikuiset: +358 44 7195645
Reumatauteja sairastavat aikuiset:
Reumatauteja sairastavat aikuiset: +358 44 4406174
Sydänsairaat aikuiset:
Sydänsairaat aikuiset: +358 44 7195891
Syöpäsairaat aikuiset:
Syöpäsairaat aikuiset: +358 44 7195647

Kuntoutusohjauksella tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista.

Kuntoutusohjaajia on liikuntavammaisille, aistivammaisille, reuma-, sydän-, syöpä- ja hengityselinsairaille sekä neurologisille potilaille.