Kirurgian poliklinikka – Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Tekstiviesti, ajan peruutus:
Tekstiviesti, ajan peruutus: +358 45 73959172
Tuki- ja liikuntaelinkirurgia:
Tuki- ja liikuntaelinkirurgia: +358 3 8193016
Käsikirurgia:
Käsikirurgia: +358 3 8192850
Vatsaelinkirurgia:
Vatsaelinkirurgia: +358 3 8192631
Plastiikka-, verisuoni-, rintaelin- ja yleiskirurgia:
Plastiikka-, verisuoni-, rintaelin- ja yleiskirurgia: +358 3 8192640
Kipsaus:
Kipsaus: +358 44 7195727
Tekonivelhoitaja:
Tekonivelhoitaja: +358 44 7195693
Haavahoitaja:
Haavahoitaja: +358 44 7195716
Jalkaterapeutti:
Jalkaterapeutti: +358 44 7195433
Avannehoitaja:
Avannehoitaja: +358 44 7195477
Peg-hoitaja:
Peg-hoitaja: +358 44 7195694
Sairaanhoitaja, rintasyöpäpotilaat, verisuonikirurgia:
Sairaanhoitaja, rintasyöpäpotilaat, verisuonikirurgia: +358 44 4403342
Faksi:

Kirurgian poliklinikka on lähetepoliklinikka, joka toimii myös kirurgian eri erikoisalojen seurantapoliklinikkana.

Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä potilaan, läheisten ja lääkärin kanssa. Tarvittaessa hyödynnetään myös muiden ammattiryhmien asiantuntijuutta. Potilaiden ja läheisten ohjaus ja neuvonta ovat yksi tärkeä osa polikliinista hoitotyötä. Potilaat saavat sekä suullista että kirjallista ohjausta. Neuvontaa tapahtuu myös puhelimitse.