Kirkonkylän koulu kouluterveydenhuolto – Yhteystiedot

Palvelupiste · Heinola Kk
Terveydenhoitaja:
Terveydenhoitaja: +358 44 7692983
Osoite:
Koulukuja 1, 18300 Heinola Kk
Osoite: Koulukuja 1, 18300 Heinola Kk

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.