Veden laatu voi heikentyä kanisterissa – huolehdi puhtaudesta

Käytätkö kanisterissa tai säiliössä kuljetettua vettä juomiseen mökillä, veneessä tai jossain muualla? Veden laatu on helppo pitää hyvänä, kun noudatat seuraavia ohjeita.
Talousveden mikrobiologiseen laatuun vaikuttavat: vesilähteen veden laatu, kanistereiden, säiliöiden ja letkujen ym. säännöllinen puhdistaminen ja kunnossapito, veden lämpötila, veden riittävän tiheä vaihtaminen.

Talousvettä voi ottaa kunnallisesta vesijohtoverkostosta (esim. elintarvikehuoneistosta tai vesipostista) tai omasta kaivosta. Talousvettä ei tule ottaa WC:stä tai muusta epähygieenisestä tilasta (esim. siivouskomero). Vesi tulee ottaa puhtaasta hanasta. Hanasta otettavaa vettä tulee juoksuttaa riittävästi, kunnes veden lämpötila on tasaantunut.

Tarkista oman kanisterin kunto ja soveltuvuus elintarvikekäyttöön. Vesipisteen ylläpitäjän tulee tarkistaa hanojen, tiivisteiden, suuttimien, letkujen ja muiden vesipisteen osien kunto ja materiaalien soveltuvuus elintarvikekäyttöön (mm. letku) aina toimintakauden alussa ja säännöllisesti toimintakauden aikana.

Käytettäessä esimerkiksi mökillä tai veneessä, säiliön tai kanisterin vettä voi säilyttää joitakin päiviä, etenkin jos vesi säilytetään kylmälaitteessa ja pimeässä. Omassa käytössä oleva kanisteri ja säiliö tulee puhdistaa säännöllisesti sisä- ja ulkopuolelta. Huuhteluiden jälkeen säiliö kannattaa jättää kuivumaan puhtaaseen paikkaan.

Veden laatua tulee seurata aina aistinvaraisesti.

Kysy lisätietoja terveydensuojelusta: [email protected]

Lisätietoa kaivovedestä hyvinvointiyhtymän sivuilta