Vastauksia Vesikansan asukkaiden kysymyksiin sote-palvelujen muutoksesta 

Keskiviikkoiltana 10. marraskuuta Päijät-Soten ja Hollolan kunnan yhdessä järjestämään asukastilaisuuteen Kalliolan koululla osallistui runsaslukuisesti Vesikansan alueen asukkaita paikan päällä ja verkossa. 


Tilaisuudessa käyntiin vilkasta vuoropuhelua ja saatiin asukkailta arvokasta palautetta ja kysymyksiä. Sote-palvelujen muutoksesta kertoivat ja kysymyksiin vastasivat
Päijät-Soten tulosaluejohtaja Kimmo Kuosmanen ja terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialajohtaja Tuomo Nieminen sekä Hollolan kunnanvaltuutettu, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Pentti Lampi ja kunnanjohtaja Päivi Rahkonen.  
 
Tilaisuuden tallentuminen ei valitettavasti onnistunut. Kysymyksiä on voinut lähettää myös jälkikäteen sähköpostitse. Tässä alla koottuna vastauksia.

 

Vesikansan asukastilaisuuden 10.11. kysymykset ja vastaukset

Puheenvuoroissa vaadittiin äänestystä vastaanottopalvelujen siirrosta Salpakankaalle. Toivottiin asian uudelleenvalmistelua, että voitaisiin peruuttaa päätös. Aloitteen tekemistä esitettiin useammassa puheenvuorossa. 

Kuntalaisille on mahdollisuus tehdä aloitteita normaalin kuntalain menettelytavan mukaisesti. Hollolan sote-palveluiden järjestämisvastuu on hyvinvointialueella. Siten Hollolan toimielimet eivät voi tehdä päätöksiä palveluverkosta. Vuoden 2023 alusta järjestämisvastuu on hyvinvointialueella. 

Miten lääkäriin pääsyssä ja takaisinsoittopalvelussa olevaa viivettä lyhennetään jatkossa? Miten Salpakankaan jonoja puretaan? 

Uuden toimintamallin käyttöönotto on valitettavasti hidastanut erityisesti puhelintoimintaa. Lisäämme henkilöstöresurssia, otamme käyttöön digiklinikan joulukuussa ja kehitämme toimintamallia ja työnjakoa ammattilaisten välillä. Uusien toimintatapojen aloittaminen tuo aina alkuun haasteita. Uusi tiimimalli on kuitenkin jo nyt nopeuttanut lääkärille pääsyä: lokakuussa keskimäärin kahdessa päivässä on päässyt lääkärin vastaanotolle. 

Asiakkaan tilanteesta riippuen parhaimman avun voikin saada lääkärin sijasta esimerkiksi sairaanhoitajalta, fysioterapeutilta tai farmaseutilta. Uudessa toimintamallissa voidaan hyödyntää useiden eri alojen osaajien tietotaitoa asiakkaiden palvelemisessa ensikontaktista lähtien. Esimerkiksi fysioterapeutilta saatava palvelu voi asiakkaan kannalta olla juuri oikea ratkaisu eikä asiakkaan tarvitse erikseen käydä lääkärin vastaanotolla, kuten perinteisesti on totuttu aiemmin. 

Miksi ei Lahteen voi mennä asioimaan? 

Asukas voi vaihtaa sote-keskuspalvelunsa terveydenhuoltolain mukaisesti myös Lahden sote-keskukseen. 

Miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu? Tasa-arvo: yksi sote-keskus per kunta?  

Sote-keskusverkko on rakennettu pitkälti olemassa olevien palvelupisteiden mukaisesti mutta myös huomioiden maakunnallinen kattavuus. Palveluja tarjotaan yhdenvertaisesti sote-keskuksissa. Kaikkia palveluita ei ole jokaisessa yksikössä, osa palveluista tuotetaan etänä tai työntekijät liikkuvat. Vuoden 2019 palveluverkkouudistuksen isoin muutos oli Lahden sote-keskustoimintojen keskittäminen Harjukadulle. Esimerkiksi yli 10 000 asukkaan Ahtialassa ei ole enää sote-keskusta tai neuvolaa. 

Miksi koululle rakennettiin tilat terveyspalveluille?  

Vanhoille tiloille (entinen Vesikansan terveysasema) tarvittiin korvaavat tilat. Osa terveyspalveluista tuotetaan jatkossakin Kalliolan koululla.  

Miten teinit on otettu huomioon? Kuka vastaa nuorten palveluista?  

Nuorten palvelut jakaantuvat kunnan ja hyvinvointialueen palveluihin. Päijät-Soten palveluita ovat mm. mielenterveyspalvelut, perhekeskuspalvelut ja kouluterveydenhuolto. Nuoret käyttävät myös normaalisti terveyspalveluita. Lisätietoja löytyy yhtymän verkkosivuilta, päävastuu nuorten palveluista on perhe- ja sosiaalipalveluilla.  

Millä asiakasmäärällä neuvolapalvelut säilyvät Vesikansassa, kun väkeä on todennäköisesti siirtymässä Asikkalan asiakkaiksi? 

Hyvinvointialueessa ei ole suunnitelmia lopettaa Vesikansan neuvolapalveluita. 

Miten labrapalvelujen kohtalo jatkossa? Nyt yhtenä päivänä viikossa ollut palvelu saatavilla Vesikansassa. Voisivatko liikkuvat näytteenottopalvelut olla toimiva vaihtoehto laboratoriopalveluissa? 

Laboratoriopalvelut tuottaa Fimlab oy. Palveluiden tuottamisesta neuvotellaan Fimlabin kanssa ja arvioidaan sekä kysyntää että palvelun tuottamiskustannuksia. 

Onko uudessa Sote-mallissa mahdollista käyttää kunnan puolesta luovuutta vanhukset huomioon ottaen. Esimerkiksi non-stop bussi kiertämään Vesikansan ja Salpakankaan välille. Ja onko mahdollista perustaa sateliittitoimipisteitä esim. Kalliolaan? Ja voiko vanhuksille olla omaa ns. Neuvolatoimintaa? 

Palveluita kehitetään jatkossakin. Uusia palvelutuotantomalleja voidaan myös ottaa käyttöön, mikäli niiden käyttö arvioidaan riittäväksi. Julkinen liikenne ei ole Päijät-Soten päätettävissä.