Välitystili

Välitystili on sosiaalihuollon palvelu, jonka tarkoituksena on turvata asiakkaan tulojen riittäminen hänen perustarpeisiinsa, esimerkiksi asumisen kuluihin.

Välitystili on tarkoitettu asiakkaille, joilla on etuuksista huolimatta toistuvasti vakavia ongelmia saada rahoja riittämään laskuihin ja elämiseen. Välitystilille maksetaan asiakkaan saamia etuuksia ja muita tuloja. Välitystilin hoitamisesta laaditaan suunnitelma, jonka mukaisesti sosiaalitoimi maksaa asiakkaan rahoista välitystililtä esimerkiksi vuokran ja muita elämisen kannalta välttämättömiä menoja.

Asiakkaan omatyöntekijä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa välitystilipalvelun mahdollisuutta. Ensin on kartoitettava kaikki ensisijaiset keinot, kuten pankin suoramaksu, läheisten tuki ja hoitohenkilökunta. Välitystilipalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti väliaikaiseksi palveluksi. Välitystiliasiakkuuden aikana tuetaan asiakkaan omaa talouden hallintaa.