Väitös: Psykiatriassa palautettava kiinnostuksen kohteeksi oireiden sijaan ihminen 

Psykiatrinen hoito on mahdollista aloittaa nopeammin ja vähäisemmin arviointikäynnein, jos nykyisen oirekeskeisen psykiatrisen arvioinnin tukena käytetään potilaskeskeisiä menetelmiä, toteaa Päijät-Soten osastonylilääkäri, LL Enikö Éva Savander väitöstutkimuksessaan. Savanderin mukaan nykypsykiatria korostaa oirekeskeistä diagnostiikkaa ja ihminen yksilöllisine tarpeineen jää varjoon. Väitöstyössään Savander tarkasteli psykiatrista arviointia ja haastattelua potilaskeskeisestä näkökulmasta. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin potilaskeskeiseen arviointiin soveltuvaa dialogista sekvenssianalyysia (DSA). DSA-menetelmää käyttävää arviointia verrattiin tavanomaiseen oirekeskeiseen arviointiin.  

— Nykyinen tavanomainen oirekeskeinen psykiatrinen diagnostiikka ei ota kantaa siihen, mistä psyykkiset oireet ja ongelmat aiheutuvat potilaalle yksilönä. DSA-menetelmässä taas pyritään jo ensimmäisillä tapaamisilla tunnistamaan potilaan psykologisia, toistuvia toimintamalleja, jotka voivat ylläpitää hänen oireitaan, Savander kertoo. 

Väitöstutkimuksensa perusteella Savander arvioi, että DSA-menetelmä voi tarkentaa ja täydentää diagnostista arviointimenettelyä ja sen avulla voidaan saavuttaa potilaan ja työntekijän yhteisymmärrys hoitosuunnitelmasta. DSA-menetelmän avulla on myös mahdollista aloittaa hoito nopeammin kuin tavanomaisen psykiatrisen arvioprosessin jälkeen.  

Tutkimuksessa verrattiin kahta 40 hengen ryhmää. Ryhmien välillä ei lähtötilanteessa ollut eroja. Arvioinnin jälkeen DSA-menetelmällä arvioidussa ryhmässä potilaan ja työntekijän käsitykset olivat kohtalaisen yhteneväiset hoidon tavoitteesta, tehtävistä ja hoitoon sitoutuneisuudesta. Tavanomaisesti arvioidussa ryhmässä käsitykset olivat yhteneväiset vain arvioissa hoitoon sitoutuneisuudesta ja siinäkin vain jonkin verran. DSA-ryhmässä arviointijakso oli myös lyhyempi ja käyntien määrä vähäisempi kuin vertailuryhmässä. 

Molemmissa ryhmissä potilailla oli tarve puhua omakohtaisista kokemuksistaan, mutta potilaskeskeisessä, DSA-menetelmää käyttäneessä psykiatrisessa arvioinnissa he saivat sille enemmän tilaa ja saattoivat osallistua haastatteluun aktiivisemmin. 

— Tarvitaan lisää tutkimuksia selvittämään, voidaanko psykiatriassa saada aikaan parempaa halvemmalla, jos palautetaan oireiden sijaan ihminen kiinnostuksen kohteeksi, Savander toteaa. 

Enikö Éva Savander on yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri ja toimii osastonylilääkärinä kliinisessä työssä Päijät-Soten psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. 

Lääketieteen lisensiaatti Enikö Éva Savanderin lääketieteen alaan kuuluva väitöskirja Dialogical Sequence Analysis as Case Formulation in Community Mental Health Centre: Naturalistic comparative study on Patient-centred approach tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan luvalla perjantaina 28.1.2022 klo 12.00 alkaen. Paikkana on Päijät-Hämeen keskussairaalan luentosali 1 ja 2, Keskussairaalankatu 7, Lahti. Vastaväittäjänä on professori Markku Timonen Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Jukka Hintikka Tampereen yliopistosta. 

Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. 

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2217-5  

Kuva: Monica Savander-Elivuo