Väitös: Lastenreumaa sairastavilla hieman enemmän vakavia infektioita kuin muilla lapsilla

Väitöstutkimuksen perusteella aktiivinen reumatauti, usean reumalääkkeen samanaikainen käyttö tai jokin liitännäissairaus olivat riskitekijöinä noin puolella vakavan keuhkokuumeen sairastaneista lastenreumapotilaista.

”Uudet, tehokkaat reumalääkkeet saattavat lisätä potilaiden vakavia ja taudinkuvaltaan poikkeavia infektioita, mutta toisaalta riski kasvaa myös silloin, jos reumasairautta ei hoideta tehokkaasti”, Salonen toteaa.

”Siksi onkin erityisen tärkeä kiinnittää huomiota lastenreumapotilaiden vakavien infektioiden ehkäisyyn, kuten rokotuksiin, sekä riittävän aikaiseen infektioiden toteamiseen ja hoidon aloittamiseen”, hän jatkaa.

Lastenreuma on lasten yleisin pitkäaikainen reumaattinen niveltulehdus. Kahden viime vuosikymmenen aikana sen lääkehoito on kehittynyt ja ennuste parantunut huomattavasti.

Lapset sairastavat usein infektioita, mutta lastenreumapotilaiden vakavien infektioiden ilmaantuvuudesta on vähän tietoa. Salonen selvitti väitöskirjatyössään valtakunnallisten rekisterien avulla suomalaisten lastenreumapotilaiden vakavien infektioiden ilmaantuvuutta vuosina 1999–2014. Hän vertasi keuhkokuumeen, akuutin munuaistulehduksen ja veriviljelypositiivisen infektion ilmaantuvuutta näiden potilaiden ja muiden saman ikäisten välillä. Veriviljelypositiivisella tarkoitetaan sellaista infektiota, jossa verestä on todettavissa bakteereita.

Keuhkokuumeen ja äkillisen munuaistulehduksen tapausmäärät kasvoivat tutkimusaikana, mutta toisaalta sairaalahoitoa vaatineiden tapausten osuus väheni. Vuosina 2007–2014 lastenreumapotilailla keuhkokuumeen tapausmäärät kasvoivat merkittävästi enemmän kuin muilla lapsilla. Vastaavana aikana myös metotreksaatin ja uusien biologisten reumalääkkeiden käyttö lisääntyi selvästi. Tutkimuksessa todettiin vuosina 2004–2011 äskettäin lastenreumaan sairastuneilla lapsilla viisi veriviljelypositiivista infektiota. Kaikki potilaat toipuivat infektiosta hyvin.

Päivi Salonen
Kuva: Juha Salonen

Lääketieteen lisensiaatti, lastentautien ja yleislääketieteen erikoislääkäri Päivi Salosen lastentautiopin alaan liittyvä väitöskirjatyö Serious infections in children with juvenile idiopathic arthritis tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 22.1.2021 klo 12 alkaen Arvo-rakennuksen auditoriossa F144, Arvo Ylpön katu 34. Vastaväittäjänä toimii dosentti Paula Vähäsalo Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Kalle Kurppa.

Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1804-8