Työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyöhön lisää tehoja – tavoitteena potilaiden ripeämpi paluu töihin

Päijät-Sote tehostaa työkyvyn tukemista ottamalla käyttöön Keski-Suomessa kehitetyn toimintamallin, joka nopeuttaa työntekijöiden paluuta töihin sairauspoissaolon jälkeen.

Toimintamallissa työterveyshuolto ottaa koordinointivastuun erikoissairaanhoidossa tai terveyskeskuksessa hoidetusta potilaasta ja huolehtii jatkotoimista, jotta työntekijä voi palata mahdollisimman pikaisesti työkykyisenä töihin. Hyötynä on, että työterveyshuollon osaaminen saadaan nykyistä nopeammin ja systemaattisemmin julkisen terveydenhuollon tueksi.

Mallissa otetaan käyttöön e-lähete, joka tehostaa tiedonkulkua työterveyshuollon, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä.
– Erikoissairaanhoidosta kirjoitetaan esimerkiksi lannerangan välilevyoperaation tai tekonivelleikkauksen jälkeen vain lyhyt sairauspoissaolo, ja potilas lähetetään työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn ja työhön paluun tukitoimia varten, kertoo avoterveydenhuollon asiantuntijalääkäri Risto Kuronen.

Hyötyjiä ovat etenkin potilaat ja työpaikat
Kun työterveyshuolto koordinoi kuntoutuksen ja työhön paluun prosessia aiempaa paremmin, on työhön paluu joustavampaa ja työtehtäviä voidaan räätälöidä vastaamaan kuntoutujan työkykyä.

Sairauspoissaolojen lyheneminen on potilaan kannalta erinomainen ratkaisu ja säästää myös yhteiskunnan varoja.

Päijät-Sotessa mallin käyttöönottoa koordinoi 50 prosentin työpanoksella kirurgian osaston apulaisosastonhoitaja Arja Pirhonen. Työterveystoimijoiden yhdyshenkilönä toimii Terveystalon Lahden seudun vastaava työterveyslääkäri Pauliina Liinavirta.

Vuoteen 2024 mennessä vastaava malli on tarkoitus saada käyttöön valtakunnan joka kolkkaan. Työterveyslaitoksen asiantuntijat sparraavat terveydenhuollon ja työterveyshuollon toimijoita eri puolilla Suomea mallin käyttöönotossa.