Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat valmistuneet

Hyvinvointialue sai työhyvinvoinnin kokonaisarvosanaksi 6,9. Vuonna 2018, jolloin sama kysely toteutettiin viimeksi, kokonaisarvosana oli 7.

Kyselyn mukaan työn imua kokee vastanneista kaksi kolmasosaa. Tuloksista voidaan todeta, että hyvinvointialueen henkilöstö on koko organisaation tasolla motivoitunutta. Myös työyhteisöjen yhteistyötä pidetään hyvänä. Valtaosa vastaajista pitää myös esimiesten johtamista oikeudenmukaisena ja kannustavana.

Työhyvinvoinnin kehittämistarpeet liittyvät muun muassa työn kuormittavuuteen ja työstä palautumiseen. Yli puolet vastaajista kokee työpaineita, ja työpäivän aiheuttamasta rasituksesta palautuu tulosten mukaan 37 % vastaajista. Vajaa kolmannes kokee eettistä kuormitusta eli joutuvansa toimimaan työssä ajoittain omien arvojen vastaisesti.

Yli puolet vastaajista kokee, ettei työssä tapahtuneisiin muutoksiin ole voinut vaikuttaa. Epävarmuus työmäärän lisääntymisestä yli sietokyvyn on noussut jonkin verran vuodesta 2018. Kolmasosa vastaajista kokee psyykkistä rasittuneisuutta, eli masennus-, stressi- ja ahdistuneisuusoireita tai unihäiriöitä ja unettomuutta. Koronapandemia on lisännyt työmäärää 37 %:lla vastaajista.

– Kiireen tunne, palautuminen työstä, vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön ja uudistuksiin sekä lähiesimiehen tuki ovat asioita, joihin meidän tulee muun muassa kiinnittää nyt huomiota, sanoo hyvinvointialueen henkilöstöjohtaja Erja Saari.

Hyvinvointialue toteutti samanlaisen työhyvinvointikyselyn viimeksi 2018, jolloin kehittämiskohteeksi nousi työntekijöiden kohtaama väkivallan uhka asiakkaiden suunnalta.

– Tämä uhka on vuodesta 2018 onneksi laskenut, Saari jatkaa.

Työhyvinvointikyselyyn vastasi 4 309 henkilöä, mikä on 66 prosenttia hyvinvointialueen henkilöstöstä.  Vastausprosenttia voidaan pitää hyvänä. Edellisellä kyselykerralla 2018 vastausprosentti oli 67.

Työhyvinvointikysely toteutettiin toista kertaa yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa. Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely on Työterveyslaitoksen sote-kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille suuntaama palvelu. Hyvinvointialueen kyselyyn lisättiin tänä vuonna työntekijäkokemuksen mittaamista varten avoin kysymys kartoittamaan, mitkä asiat auttaisivat eniten juuri nyt, jotta työntekijä voisi tehdä työnsä hyvin ja voida paremmin.

Kyselyn tulokset on käsitelty hyvinvointialueen ja toimialojen johtoryhmissä, ja käsittely työyksiköissä on nyt käynnistynyt. Tulosten pohjalta työyksiköt käsittelevät onnistumisia, voimavaroja ja kehittämiskohteita ja tekevät omaa työhyvinvointiaan tukevat kehittämissuunnitelmat. Kyselyn tuloksia hyödynnetään piakkoin alkavassa henkilöstöstrategiatyössä.

Kokonaisuudessaan vuoden 2020 Mitä kuuluu? -kyselyyn on vastannut koko maassa 24 458 sote-ammattilaista. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen lisäksi kyselyn ovat toteuttaneet samanaikaisesti mm. Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät.