Työelämän ulkopuolella olevien ravitsemusterveyden parantamiseen Päijät-Hämeessä valtionavustusta

Hankkeessa kehitetään ja jalkautetaan kuntien ja järjestöjen käyttöön uudenlainen Elämänlaatua ruuasta -toimintamalli työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden palveluihin. Toimintamallin avulla on tarkoitus vahvistaa palveluissa tarjottavan ruuan laatua, osallistujien ruokaan liittyvää elämänlaatua ja yhteisöllisiä ruokailumahdollisuuksia sekä ammattilaisten osaamista ja suunnitelmallista työotetta.  

– Työelämän ulkopuolella olevien ruokailutottumukset ovat epäterveellisempiä kuin työllisillä, mielenterveysongelmat yleisiä ja taloudelliset haasteet arkipäivää. Silti ruokateemoja ei usein käsitellä heidän parissaan. Koronakriisi on entisestään korostanut hyvinvointieroja, kertoo johtava ravitsemusterapeutti Raisa Valve Päijät-Hämeen hyvinvointialueesta. 

– Hanketyömme tavoitteena on kaventaa hyvinvointieroja: lisätä tasavertaisia mahdollisuuksia ravitsemuksellisesti laadukkaaseen ruokaan ja luoda sellainen toimintamalli, joka toimii myös koronaepidemian kaltaisessa poikkeustilanteessa. 

Toimintamallia kehitetään hyvinvointialueen sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan lisäksi klubitaloissa kuudella paikkakunnalla. Hankkeessa ovat mukana myös Itä-Suomen yliopisto ja Vates-säätiö. 

Tämänvuotiset terveyden edistämisen määrärahat myönnettiin hankkeille, joiden tavoitteena on vähentää koronakriisin aiheuttamia haittoja väestön hyvinvointiin ja terveyteen sekä eriarvoisuuden lisääntymiseen. Määrärahaa myönnettiin kuudelle eri hankkeelle yhteensä kaksi miljoonaa euroa vuosille 2021–2023. 

Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin. 

Lue lisää 

thl.fi/maararaha 

Terveyden edistämisen määrärahaa tänä vuonna kuudelle hankkeelle