Vammaispalvelut

Kiinnostaako sinua monipuolinen ja antoisa työ vammaispalveluissa?

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä vastaa seuraavien kuntien vammaispalvelujen järjestämisestä:

  • Lahti
  • Hollola
  • Orimattila
  • Asikkala
  • Iitti
  • Kärkölä
  • Hartola
  • Padasjoki
  • Pukkila
  • Myrskylä

Asukaspohja on noin 200 000. Asiakasvastaanotot ovat Lahdessa, Nastolassa, Hollolassa, Orimattilassa ja Asikkalassa, joista käsin palvellaan koko maakuntaa.

Meillä on tällä hetkellä kuusi sosiaalityöntekiän ja 14 sosiaaliohjaajan virkaa. Tavoitteena on edelleen lisätä sosiaalityöntekijöiden määrää. Lähiesimiehinä toimii kaksi johtavaa sosiaalityöntekijää, joista toinen vastaa aikuisten sosiaaliohjauksesta ja toinen lasten ja nuorten asiakasohjauksesta.

Sosiaalityöntekijöiden työtä ollaan suuntaamassa selkeästi erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden parissa työskentelyyn ja kehittämällä työparityöskentelyä sosiaaliohjaajien kanssa. Keskeisessä roolissa on laaja moniammatillinen yhteistyö eri tahojen kanssa, kuten kotihoito, lapsiperhepalvelut, työikäisten palvelut ja terveydenhuolto.

Asiakasohjauksen yksikkö vastaa vammaispalvelulain mukaisesta neuvonnasta ja ohjauksesta, palvelutarpeen arvioinneista, palvelusuunnitelmista ja päätöksenteosta. Lisäksi meille kuuluu omaishoidon tuen päätökset alle 65-vuotiaiden osalta ja tarvittaessa teemme myös sosiaalihuoltolain mukaisia päätöksiä.

Asiakasohjauksen tulosyksikössä toimii myös palvelukoordinaation yksikkö, joka vastaa kaikista ostopalveluista. Palvelukoordinaattorit ovatkin tärkeä yhteistyökumppani mietittäessä asiakkaille oikeita ja sopivia ratkaisuja esim. asumisen, päivätoiminnan ja muiden palvelujen osalta.

Vammaispalveluissa on myös kaksi muuta tulosyksikköä eli Arjen tuki ja Asumispalvelut, joiden kummankin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Arjen tuessa toimii Päijät-Hämeen henkilökohtaisen avun keskus Apuri. Lisäksi Arjen tuessa kehitetään mm. päiväaikaista toimintaa, perhehoitoa, tukihenkilötoimintaa, omaishoidon tukea ja liikkumisen tukea. Asumispalvelut vastaavat nimensä mukaisesti yhtymän omista asumispalveluista ja niiden kehittämisestä.

Meillä on vahva halu kehittää vammaispalveluja huomioiden tuleva uusi vammaispalvelulaki ja sote-uudistus. Tämän vuoksi olemmekin mukana erilaisissa hankkeissa kehittämässä ja uudistamassa vammaispalveluja tulevaisuuden haasteita vastaaviksi.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Asiakasohjaus

Asiakasohjauksen tulosyksikköpäällikkö
Leena Kunttunen

Johtava sosiaalityöntekijä
Jonna Ritvanen

Johtava sosiaalityöntekijä
Pia Kuusela

Asumispalvelut

Asumispalveluiden tulosyksikköpäällikkö
Harri Koivu

Palveluesimies
Katja Takala-Kuiri

Palveluesimies
Kari Ruuskanen

etunimi.sukunimi(a)phhyky.fi