Tule meille katsomaan miten neurologia soveltuisi juuri sinun erikoisalaksesi!

Neurologinen diagnostiikka on mielenkiintoista salapoliisityötä, joka loogisuudessan on vertaansa vailla. Neurologia on myös mukavan laaja alainen erikoisala - on akutologiaa, epileptologiaa, liikehäiriöitä, immunologisia sairauksia unohtamatta muistisairauksia.

Neurologia on erikoisalana kiinnostava, sillä aivotutkimuksessa edetään vauhdilla ja uusia keinoja potilaiden auttamiseksi löytyy jatkuvasti.

Neurologia on myös mukavan laaja alainen erikoisala – on akutologiaa, epileptologiaa, liikehäiriöitä, immunologisia sairauksia unohtamatta muistisairauksia.

Jos neurologia kiinnostaa, ensi syksynä meillä olisi töitä kahdelle alasta kiinnostuneelle kollegalle! 

Meille töihin nyt tulevalle erikoistuvalle lääkärille on juuri neuvoteltu myös 500€ palkanlisä.

Jos olet kiinnostunut akuuttilääketieteestä, stroke-neurologia on juuri Sinua varten. Uusia hoitomuotoja kehitetään liuotushoidon lisäksi ehkäisemään vakavaa vammautumista, kuten trombektomiatoimenpiteet, joista on tullut jo osa käypää hoitoa.

Jos sähkötoiminta kiinnostaa, niin epileptologia on Sinua varten. Epilepsian hoidossa DBS ja vagus-stimulaatio ovat uutta hoitovalikoimassa epilepsiakirurgian jo vakiinutettua asemansa. Uusia lääkehoitoja on tullut käyttöömme ja lääketutkimusta tehdään paljon. Epilepsiahoitaja on oleellinen osa näiden potilaiden hoidossa ja ohjauksessa.

Liikehäiriöneurologia käsittää esimerkiksi erilaisia dystoniasairauksia, joista osaa hoidetaan botuliinilla ja osalle saadaan apua DBS-hoidosta, hoidon lisäksi taustalta löytyy mielenkiintoisia geneettisiä ongelmia.

Neuromuskulaarisairaudet ovat oma ryhmänsä lihassairauksia, neuropatioita sekä hermo-lihas liitoksen sairauksia, joiden erotusdiagnostiikka on kiehtovaa.

Neuroimmunologisista sairauksista yleisin on MS-tauti, jonka hoidossa on edistytty jättiharppauksin uusien biologisten lääkkeiden kehityksen myötä. Myös neurosarkoidoosi ja Myastenia gravis kuuluvat tähän ryhmään muiden harvinaisten sairauksien rinnalla.

Muistisairaudet ovat oma ryhmänsä ja teemme pkl:lla tiivistä yhteistyötä muistisairaanhoitajan kanssa. Liquor-diagnostiikka ja kuvantamistutkimukset ovat apuna neuropsykologisen tutkimuksen lisäksi diagnosia tehdessä.

Kuntoutus kuuluu olennaisena osana toimintakykyä vaurioittavien sairauksien hoitoon diagnostisen prosessin ja lääkehoidon rinnalla. Tähän saamme apua toimintaterapeutilta, neuropsykologilta, puheterapeutilta ja fysioterapeutilta joiden kanssa voimme yhdessä laati kuntoutussuunnitelman ja sosiaalityötekijä auttaa läpi lausuntoviidakon.

Tutkimusta ja salapoliisin työtä

Neurologian alalla tutkimustyötä tehdään runsaasti, joten jos haaveilet tutkijan urasta, neurologia on tässäkin mielessä oiva valinta.

Diagnostiikka on monesti neurologian alalla melkoista salapoliisityötä, mutta neurologiassa viehätys piilee johdonmukaisuudessa. Jos olet kiinnostunut ratkaisemaan arvoituksia, neurologia on juuri sinulle oikea erikoisala!

Neurologia on siis laaja-alainen erikoisala, jossa voidaan kuitenkin katsoa potilaita hyvin kokonaisvaltaisesti diagnostiikan alkuvaiheista hoidon ohella kuntoutukseen ja joskus saattohoitovaiheeseen asti. Potilaita löytyy nuorista koululaisista aina geriatrisiin ikiliikkujiin asti.

Valmistuttuasi voit sijoittua moneen erilaiseen työympäristöön.

Lisätietoja erikoistumispaikoista:

Ylilääkäri
Liisa Luostarinen
[email protected]
puh. 044 719 5533