Digitiimiläisen edut arvojemme pohjalta

Kilpailukykyinen palkkaus

Luomme digitaalista kyvykkyyttä yhdessä Suomen suurimmista ja kattavimmista kehityshankkeissa, joten palkkamme tulee olla kilpailukykyinen yksityisiin toimijoihin nähden. Kysyimme digitiimiläisiltämme heidän omaa suhtautumistaan heidän palkkaan ja he kertoivat olevansa tyytyväisiä ansioihinsa. He kokivat palkan vastaavan hyvin heidän työtehtäviä.

Kuukausiansiosi koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta, mikä on sama kaikilla saman työtehtävän osaajilla, sekä erinäisistä lisistä kuten kokemuslisä, henkilökohtainen lisä jne. Noudatamme palkkauksessa KVTESiä.

Ennaltaehkäisevä terveyden ylläpito

Työterveyden lisäksi tarjoamme ennaltaehkäiseviä ja terveyttä ylläpitäviä palveluja työterveyden kauttamme. Käytettävänäsi ovat:

 • työpsykologikäynnit 1-7 krt vuodessa tarvearvioinnin mukaan
 • työfysioterapiakäynnit 3 krt vuodessa
 • kuntotestit

Kuntotestit ovat osa Matka kohti hyvää työkykyä -hanketta. Hankkeen tavoitteena on edistää hyvinvointialueen henkilöstön fyysistä työkykyä, liikunta-aktiivisuutta, tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia sekä työstä palautumista. Hankkeessa toteutetaan työyhteisöille suunnattuja Voimavaroja työhön -ryhmävalmennuksia, joiden pohjalta tehdään työyhteisön terveyden edistämisen suunnitelma.

Tämän lisäksi hankkeessa toteutetaan henkilökohtaista työhyvinvointivalmennusta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, henkilöstön kuntomittauksia, luentoja ja työpajoja, kehitetään ryhmätoimintaa ja kokeillaan uusia ryhmäpalveluita ja osallistutaan erilaisiin työhyvinvointia tukeviin kampanjoihin.

Kun itse sairastut, voit parannella itsesi kuntoon 1–7 päivän ajan esimiehen luvalla. Jos sairaus jatkuu seitsemän päivän jälkeen, tulee toimittaa lääkärin sairauspoissaolotodistus työkyvyttömyydestä.

Pitkät lomat

Julkisella sektorilla lomapäivien kertyminen on merkittävä etu yksityiseen työnantajaan verrattuna. Vuosiloman kertymään vaikuttaa työsuhteen pituus, eli kuinka monta täyttä lomanmääräytymiskuukautta on kertynyt sekä työkokemuslisään oikeuttava palvelusaika. Laskemme mukaan tehtäväsi kannalta oleellisen aiemman työkokemuksen ja voit saada sen vuoksi enemmän lomapäiviä (jopa 38 päivää). Lomapäiviksi lasketaan vain arkipäivät. Esimiehen kanssa voit sopia lomarahojen vaihtamisesta vapaiksi joko kokonaan tai osittain, jolloin saat lisättyä vapaa-aikasi määrää.

Lue lisää vuosilomasta ja sen kertymisestä KVTESistä.

7 h 15 min työpäivät

Julkisella sektorilla työpäivämme ovat laskennallisesti lyhyempiä kuin yksityisellä puolella. Säännöllinen työaikamme on 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Työpäiviimme kuuluu ruoka-tauko 30 minuuttia (palkaton) ja sisältää kaksi palkallista 10 minuutin kahvitaukoa.

Käytössäsi on kahden tunnin työaikajoustot. Työtä voi kerryttää työaikapankkiin ja pitää joustovapaita. Lue lisää kohdasta Joustava työ- ja loma-aika sekä Perheystävällinen työpaikka.

Etätyömahdollisuus

Hyvinvointialueen virallinen etätyölinjaus on 20% työajasta. Tartuntatautitilanne aiheuttaa muutoksia käytäntöihin, joten etätyölinjaus keskustellaan erikseen tiimin kesken. Etätöihin myönteisesti suhtautuminen on osa hyvinvointialueen perheystävällisiä käytänteitä sovittaa koti ja työ yhteen.

Perheystävällinen työpaikka

Päijät-Sote on mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -hankkeessa eli hyvinvointialue edistää työn ja muun elämän tasapainoa.

Perheystävälliset käytännöt mm. työaikojen joustot 

 • Joustamme eri työaikajärjestelmiä apuna käyttäen perhetilanteen niin vaatiessa mm. työaikapankki, työaikaliukumat ja autonominen työvuorosuunnittelu.
 • Hyvinvointialueen perheystävällisiä palkallisia vapaita voit käyttää lyhytaikaisissa äkillisissä joustoa vaativissa tilanteissa.
 • Voit käyttää osa-aikaratkaisuja määräaikaisesti tai pysyvästi.
 • Suhtaudumme etätyön tekemiseen myönteisesti.

Henkilöstön tuki  

 • Elämäntilanteeseen liittyvät kysymykset ovat osa kehityskeskustelua, työkykykeskustelua ja työterveyshuollon toimintaa
 • Lastenhoito helpottaa arkea. Jos lapsesi sairastuu, tarjoamme sairaan lapsen hoitopalvelua.

Perheystävälliset poissaolot  

 • Lapsesi sairastuttua sinulla on oikeus 1-3 kalenteripäivän palkalliseen poissaoloon.
 • Olet oikeutettu 1-3 kalenteripäivän palkalliseen poissaoloon esimiehen harkinnalla äkillisen kriisin kohdatessa
 • Sinulla on oikeus tilapäiseen nuoren hoitovapaaseen. Tällöin vanhempi voi olla pois töistä osa- tai kokoaikaisesti 12-17 -vuotiaan nuoren sairastuessa äkillisesti ja vakavasti tai nuorella on äkillinen kriisitilanne, joka vaatii vanhemman läsnäoloa tilapäisesti.
 • Käytössäsi on alle 12-vuotiaan sairaan lapsen hoitopalvelu. Työnantaja maksaa kotiin lastenhoitajan lapsen sairastuttua ja vanhempi voi halutessaan tulla töihin. Hoitopalvelua saa neljän päivän ajan yhtä sairautta kohti ja maksimissaan kaksitoista päivää vuodessa.

Perheeksi katsomme muutkin kuin biologiset tai adoptoidut lapset tai verisiteisen läheisen mukaan lukien ystävät, naapurit ja läheiset vanhukset.

Työkierto

Kannustamme työntekijöitämme kehittymään ja kehittämään myös muita yksiköitä. Vakituisilla työntekijöillämme on mahdollisuus tutustua toisen osaston työhön 4 kk – 1 v ajan. Lisäksi haemme  tartuntapintaa mentoriohjelmalla, jossa esimerkiksi hoitotyöntekijät otetaan osaksi digitiimiämme antamaan oman näkemyksen ja kokemuksen, mihin suuntaan digitaalisia palveluja tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat mahdollisimman kattavasti heidän tarpeitaan arkityössään.

Joustava työ- ja loma-aika

Teemme 7 tunnin 15 minuutin työpäivän toimistotyönä pääsääntöisesti arkipäivisin kello 7 – 18 välillä. Jos sinulla on päivän sisällä menoja, voit hoitaa menosi omaehtoisella ilmoituksella.

Käytössämme on kahden tunnin työaikajoustot ja työaikapankki, johon voit kerryttää max. 40 työtuntia varastoon. Miinusta voit tehdä vastaavasti kuusi tuntia. Liukumavapaita voit pitää kolme päivää putkeen.

Lomapäiviä voit käyttää osa-aikaiseen työntekoon tai pidentää loma-aikaasi kertyneillä lomarahoilla. Kesäloma pääsääntöisesti pidetään heinäkuussa mutta sekin on sovittavissa ilmoitusluontoisesti.

Tuettua liikuntaa ja virkistystä

Henkilöstöedut: Henkilökortilla saat alennuksia (yleisin 10%) mm. kampaamoista, urheiluliikkeistä, optikoilta, kuntosaleilta, koru & kello liikkeistä. Henkilöstöyhdistys Laksilaiset tukee kulttuuria,  harrastamista ja liikkumista jaostojen avulla sekä neuvottelee vaihtuvia alennuksia paikallisten yritysten kanssa.

Laksilaisen liikunta-edut 

Tuettuja liikuntamuotoja ovat mm.

 • Curling
 • Golf
 • Jalkapallo
 • Jooga
 • Juoksu
 • Kamerakerho
 • Kaukalopallo
 • Keilailu
 • Kulttuuri- ja matkailujaosto
 • Kuntosali
 • Kuoro
 • Lentopallo
 • Muokkausjumppa
 • Petanque
 • Pilates
 • Salibandy
 • Ski-Laks
 • Snooker
 • Sulkapallo
 • Suunnistus
 • Tennis
 • Vesiliikkujat

Hyvinvointialueen tarjoamat lomaedut 

 • Holiday Clubin loma-asuntoja henkilöstön käyttöön (Saimaa, Katinkulta, Vierumäki, Karibia). Holiday Clubin jatkuva -25% etu tarjolla majoituksiin ja kylpyläpäiviin.
 • Ylläksellä vuokramökki (44m2 + parvi). Hinnat vuonna 2021: 380e/viikko lomasesonkina, 280e/viikko sesongin ulkopuolell

Vuosittainen koulutusraha

Kouluttautuminen pitää osaamisemme korkealla tasolla, joten hyvinvointialue tukee ammatillisen osaamisen ylläpitoa kustantamalla erilaisia koulutuksia. Jatkuvaan uuden oppimiseen kannustetaan vuosittaisella tiimikohtaisella koulutusrahalla.

Koulutuspäiviä tulisi olla vähintään kolme päivää vuodessa. Tutkintoon johtavaa kouluttautumista (esim. AMK- tai yliopisto tutkinto) voidaan tukea max. 10 palkallisella päivällä vuodessa.

Katso digiammattilaisten avoimet työpaikat!