Ramin työpöydällä

Digipalvelut

Digipalvelutiimi toimii suunnannäyttäjänä toiminnan muutoksessa – Kyky nähdä näkymätön

Digipalveluiden tavoitteena on rakentaa Päijät-Hämeessä digitaalisesta palvelukanavasta keskeinen asiointikeino valtaosalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita inhimillisyyttä unohtamatta.

Digitaalisuus tukee kaikkea asiointia ja huomioi hoito- ja palvelutuotannon prosessit kehityksessä. Tavoite on parantaa palveluiden saatavuutta ja skaalautuvuutta ajasta ja paikasta riippumatta. Vaikka kehitämme digitaalisia palveluja, tarjoamme tulevaisuudessakin laadukkaita fyysisiä sote-palveluja Päijät-Hämeessä. Kun vahvistamme asiakkaiden mahdollisuuksia edistää hyvinvointiaan ja hoitaa asioitaan digitaalisesti, säästyy aikaa kasvokkaisiin kohtaamisiin niille, jotka sitä erityisesti tarvitsevat.

Digistrategian (Liite) toteutuksen viisi osakokonaisuutta ja toimenpidetiekartat ovat suunnannäyttäjänä toimintamme kehityksessä. Toimenpiteiden perustana on toiminnallisesti osallistava kehittäminen. Huomioimme asiakkaan ja ammattilaisen asioinnin erityispiirteet ja hoidon prosesseissa tapahtuvat muutokset digityökalujen kehityksen ja käyttöönoton yhteydessä.

Terveisin Rami Autio
Digipalveluiden tuotepäälikkö