Teknologia kotihoidon asiakkaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin tueksi

KOHTI-hankkeen kohderyhmänä on Ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialan Kotiin vietävien palveluiden -tulosalueen säännöllisen kotihoidon asiakkaat ja heidän omaisensa, sekä koko tulosalueen henkilöstö.

– KOHTI-hankkeen aikana pääsemme kokeilemaan ja kehittämään täysin uudenlaisia ratkaisuja asiakkaiden hyvinvoinnin parantamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen sekä luomaan teknologian käytölle toimintamallin, joka tulee palvelemaan koko hyvinvointialuetta ja kaikkia tulosalueita tulevina vuosina, kertoo hankkeen tavoitteista tulosaluejohtaja Piritta Mattila.

Hankkeen muita tavoitteita ovat lisäksi asiakkaiden osallisuuden vahvistaminen, toiminnan kehittäminen uuden teknologian avulla pilottien kautta, verkostoituminen ja yhteistyökumppaneiden lisääminen sekä kustannuskehityksen hillintä.

Kotihoidossa on jo tällä hetkellä käytössä paljon erilaista teknologiaa, kuten lääkeautomaatit, kuvapuhelinpalvelu, kotihoidon LifeCare-mobiilikirjaus, toiminnanohjausjärjestelmä ja kevään 2021 aikana käyttöön otettava tekoäly.

Päijät-Soten ikääntyneiden palveluiden ja kuntoutuksen toimialalla tuotetaan laaja-alaisia palveluita ikääntyneelle hyvinvointialueen toiminta-alueen väestölle. Toimiala on edelläkävijä monella alueella ja sen henkilöstö on osaavaa ja kehitysmyönteistä. Kotiin vietävät palvelut tuottavat kotihoitoa reilulle 1500 asiakkaalle kuukausittain, sekä tilapäistä kotihoitoa noin 200-300 asiakkaalle kuukausittain. Tulosalueella työskentelee keskimäärin 730 henkeä, joista suurin ammattiryhmä on lähihoitajia.