Sysmän kunnan talousveden desinfiointi jatkuu, vesi on käyttökiellossa

Sysmän kunnan verkostosta otetuissa vesinäytteissä todettiin 8.1.2022 runsaasti E.coli -bakteeria, joka on merkki veden ulosteperäisestä saastumisesta. Syynä tapahtuneeseen on putkirikko talousvesi- ja viemäriverkostossa. Saastuneen verkoston desinfiointi on aloitettu 9.1.2022 ja sitä jatketaan edelleen vaiheistetusti.

Desinfiointi on edennyt suunnitellusti ja myös Pohjois-Sysmän vesiosuuskunnan alueella juoksutukset voidaan aloittaa. Juoksutukset Pohjois-Sysmän vesiosuuskunnan alueella toteutetaan vaiheistetusti, tarkemmat ohjeet juoksutuksista sekä kartta juoksutusalueista julkaistaan Sysmän kunnan nettisivuilla. Asukkaita tiedotetaan juoksutusten aloittamisesta erikseen tekstiviestillä.

Muilla saastuneilla alueilla kaikki hanat tulee pitää suljettuina. WC:n saa huuhdella. Vaiheittaiseen verkoston desinfiointiin kuluu valitettavan paljon aikaa ja siitä aiheutuu asukkaille merkittävää haittaa. Jotta haittaa ei aiheutuisi enempää kuin on aivan välttämätöntä, on tärkeää, että desinfiointi saadaan kerralla tehtyä kunnolla eikä sitä jouduta uusimaan. Asukkaita pyydetään seuraamaan ja noudattamaan tarkasti annettavaa ohjeistusta.

Vesi on edelleen käyttökiellossa siihen saakka, kunnes desinfiointitoimenpiteet kaikilla verkoston alueilla on tehty loppuun. Henkilöitä, jotka epäilevät saaneensa oireita juotuaan saastunutta vettä, pyydetään olemaan yhteydessä Sysmän sote-keskukseen.

Sysmän kunta tiedottaa varaveden jakelusta tiedotuskanavillaan.

Asiasta kerrotaan seuraavan kerran torstaina 13.1. klo 11 mennessä.