Patientombudsman

Varje patient har rätt till god hälsa, sjukvård och behandling. Patientombudsmannen arbetar för att främja och upprätthålla patienternas rättigheter.

Patientombudsmannen främjar patienternas rättigheter

Varje patient har rätt till god hälsa, sjukvård och behandling. Patientombudsmannen arbetar för att främja och upprätthålla patienternas rättigheter.

Vad du ska göra om du har problem med behandlingen

Om du har några frågor eller tankar kring din behandling eller bemötande ska du först kontakta personalen på den enhet som behandlat eller undersökt dig.

Om ärendet inte löses genom diskussion har du rätt till ett skriftligt överklagandeförfarande. Av särskilda skäl kan en påminnelse även göras muntligen.

Hur en patientombudsman kan hjälpa dig

Patientombudsman

  • bistå och vägleda i frågor som rör tillämpningen av patientlagen
  • informera om patientens rättigheter
  • ger råd och bistår vid behov vid utarbetande av en anmärkning, klagomål, patientskaderapport eller säkerhetsövervakningsrapport
  • arbetar för att främja och upprätthålla patienträttigheter

Patientombudsmannen kommenterar dock inte patientens medicinska behandlingsbeslut eller om det uppstått patientskada under behandlingen.

 

Vad bygger patientombudsmannens verksamhet på?

Patientombudsmannens verksamhet bygger på lagen om patienternas ställning och rättigheter (17.8.1992 / 785).

Patienten har rätt till god hälso- och sjukvård och till den behandling som är förenad med det. Patienten ska vårdas och behandlas på ett sätt som inte kränker hans eller hennes värdighet, övertygelse eller integritet. Dessutom betonar lagen patientens rätt till information och självbestämmande, aktivt deltagande i hans eller hennes vård och den minderåriga patientens ställning.

 

Vad är patientombudsmannens domän

Till verksamhetsområdet hör Päijänne-Tavastlands välfärdsförbunds specialvård, Työterveys Wellamo Oy och följande vårdcentraler: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahtis, Mörskom, Orimattila, Padasjoki och Pukkila.

Endast allmänna saker i e-post

Osäkrad e-post ska inte användas för att skicka känslig eller konfidentiell information. Det finns ingen särskild kryptering i bruk hos Päijänne-Tavastlands välfärdsförbund.

Ge en återuppringningsförfrågan via e-post angående allmänna frågor.

 

Kontaktinformation

 

Patientombudsman

Per telefon

Telefon: +358 3 8192504

Besökstid

mån 10:00 – 15:00

tis 10:00 – 15:00

ons 10:00 – 15:00

tors 10:00 – 15:00

fre 10:00 – 15:00

 

Patientombudsmannen – Lahti Sote-Center

Servicepunkt · Lahtis

Adress: Harjukatu 48, 15100 Lahtis

6:e våningen, rum F 60138

 

Patientombudsmannen – PHKS

Servicepunkt · Lahtis

Telefon: +358 3 8192504

Adress: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahtis

 

Patientombudsman Östra Nyland

Per telefon

Telefon: +358 44 7297987

Besökstid

mån 10:00 – 15:00

tis 10:00 – 15:00

ons 10:00 – 15:00

tors10:00 – 15:00

fre 10:00 – 15:00