Hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin

Hyvinvointialueen väliaikaisen hallinnon aikana on välttämätöntä tehdä joitakin hyvinvointialuetta sitovia päätöksiä. Siksi myös tässä vaiheessa asioita täytyy käsitellä yhteistoiminnassa. Väliaikaisen yhteistoimintaelimen ensimmäinen kokous oli 11.10.2021.

Henkilöstötiedon keruu ja yhteistoiminta

Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti 1.1.2023 alkaen. Lisäksi kuntien opetustoimesta hyvinvointialueiden palvelukseen siirtyvät opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit. Lisäksi hyvinvointialueiden työntekijöiksi siirtyvät ne kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelutehtävissä työskentelevät, joiden työtehtävistä vähintään puolet on kunnan sosiaali- tai terveydenhuollon tukitehtäviä.

Liikkeenluovutus tarkoittaa sitä, että henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Määräaikainen henkilöstö siirtyy määräaikansa loppuun asti.

Henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisen myötä hyvinvointialueelle siirtyvät henkilöt yksilöityvät, joten yhteistoiminnassa käsitellään:

  • Tietojen luovuttaminen hyvinvointialuevalmistelussa käytettäväksi
  • Ennakkotieto siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023

Tietoja tarvitaan muun muassa hyvinvointialueen talous- ja henkilöstösuunnittelua varten.

Puheenjohtaja korosti, että hyvinvointialueelle siirtyviä henkilöitä tulee tiedottaa asiasta työyhteisö- tai yksilötasolla.

Hyvinvointialue laatii henkilöstötietojen keräämiseen pohjan, jonka täydentämisestä vastaa jokainen työnantaja.

Valmistelussa kerättävää henkilöstötietoa on muun muassa kunta, toimiala, osasto/yksikkö, työpaikkakunta, nimi, syntymäaika, tehtävänimike, työaika- ja palkkatieto. Henkilöstötietoon avataan pääsy erikseen nimetyille valmisteluorganisaation asiantuntijoille raportointia ja jatkokäsittelyä varten. Henkilöstötiedot ovat alueen käytettävissä valmistelussa vain rajoitetun ajan, minkä jälkeen tiedot tuhotaan.

Väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoonpano

Erja Saari työryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Sinikka Matteinen henkilöstöjohtaja Heinola
Merja Saasmo hallintopäällikkö Pelastuslaitos
Tuula Mäkinen hallintojohtaja Sysmä
Kirsi-Maria Keiholehti HR-päällikkö Eteva
Mira Keitaanranta henkilöstöjohtaja Lahden kaupunki
Jukka Santala toimialajohtaja Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Tuula Nieminen pääluottamusmies SuPer ry
Marjut Hakala pääluottamusmies SuPer ry
Linda Sydänmäki pääluottamusmies JUKO ry
Outi Montonen pääluottamusmies JUKO ry
Ann-Mari Lehtinen pääluottamusmies Jyty ry
Satu Lehtola puheenjohtaja JHL ry
Niko Ara alueosaston varapuheenjohtaja SSPL PH
Sari Paappanen pääluottamusmies Tehy ry
Annika Blom Hallintojohtaja Hartola
Minna Hutko Henkilöstöpäällikkö Hollola
Reetta Kontio Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Asikkala
Petri Hirvonen Hallintojohtaja Orimattila
Jouni Häkkinen Sivistysjohtaja Padasjoki
Jouni Nieminen Kansliapäällikkö Kärkölä
Seija Termonen projektipäällikkö Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Ville Majala työryhmän sihteeri Päijät-Hämeen hyvinvointialue