Rakenneuudistus

Rakenneuudistuksessa muutetaan sitä, kenen tehtävä on järjestää palveluja: uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä isommille hyvinvointialueille. Tämä tehdään, jotta ihmiset eri puolilla Suomea saisivat palveluja yhdenvertaisesti.

Palveluita yhdenvertaisesti kaikille

Suomen väestö ikääntyy ja tästä syystä ihmiset tarvitsevat enemmän palveluja kuin ennen. Päijät-Hämeessä palvelujen tarve on jopa korkeampi kuin Suomessa keskimäärin. Samaan aikaan lapsia syntyy joka vuosi vähemmän ja huoltosuhde muuttuu.

Tarvitaan palvelurakenne, joka vastaa näihin yhteiskunnan muutoksiin.

Sekä tutkimustieto että kokemukset Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä osoittavat, että suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjällä on pientä parempi mahdollisuus toimia niin, että kaikki ihmiset saavat palveluja yhdenvertaisesti. Iso palvelujen järjestäjä voi turvata paremmin myös sen, että toiminta ja hallinto on tehokasta.

Rakenneuudistushankkeella kohti hyvinvointialuetta

Rakenneuudistushankkeen vastuulla on soteuudistuksen rakenteellisen uudistuksen valmistelu. Valtiohallinnon asettamat aikataulut ja suunnitelmat ohjaavat hanketta.

Hankkeessa luodaan lainmukaiset ja hallinnolliset edellytykset uudelle hyvinvointialueelle. Päijät-Hämeen rakenneuudistushanke aloitettiin syksyllä 2020 ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun. Hankkeen sisällöistä suuri osa voitiin kuitenkin johtaa hyvinvointiyhtymän vuonna 2019 alkaneesta muutosohjelmasta, jonka tavoitteet käyvät yksiin kansallisen uudistuksen kanssa.

Hankkeessa

 • valmistellaan tulevia hyvinvointialueita ja koordinoidaan uudistusta
 • kehitetään johtamista ja ohjausta
 • uudistetaan ja yhdenmukaistetaan toimintatapoja digitaalisten välineiden avulla
 • kehitetään yhdessä hyvinvointialueita.

Rakenneuudistushankkeen valtionavustuksella rahoitetaan myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan liittyvä digitaalisten palveluiden kehittäminen.

Käytännössä hanketyö tarkoittaa esimerkiksi sitä, että selvitetään tarkasti, miten muutos vaikuttaisi eri tahoihin Päijät-Hämeessä ja miten siihen pitää varautua. Tärkeää on myös aloittaa tulevan hyvinvointialueen toimintaa ohjaavien dokumenttien, strategian ja hallintosäännön valmistelu. Lisäksi on tehtävä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamista ja tietojärjestelmien kehittämistä vahvistavaa työtä.

Seitsemän työryhmää valmistelutyössä

Päijät-Hämeen sote-rakenneuudistukseen on perustettu seitsemän työryhmää, joissa on edustus mm. hyvinvointiyhtymästä, alueen kunnista, pelastuslaitokselta ja työntekijäjärjestöistä. Työryhmien tehtävänä on varmistaa uudistuksen onnistuminen.

 1. Uudistuksen vapaaehtoinen poliittinen seurantaryhmä
 2. Yleishallinto ja johtaminen -työryhmä
 3. Palvelutuotannon työryhmä
 4. Viestintätyöryhmä
 5. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä
 6. Talousasioiden työryhmä
 7. ICT- ja digityöryhmä.

Työryhmien jäsenet

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialueet ovat itsehallinnollisia alueita, jotka vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen että pelastustoimen järjestämisestä.

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen. Sote-rahoitusjärjestelmä uudistetaan tarvevakioituihin kriteereihin perustuvaksi.

Hyvinvointialueiden asukkailla on äänioikeus aluevaaleissa, jossa valitaan valtuutetut hyvinvointialueen ylimpään päätöksentekoelimeen, aluevaltuustoon.

Lue lisää kansallisesta soten rakenneuudistuksesta

 

Valokuva: Päijät-Hämeen pelastuslaitos / Salla Virta