Päijät-Hämeessä hyvinvointia ja terveyttä edistetään tiiviissä yhteistyössä

Hyvinvointialueiden on tärkeää tehdä tiivistä yhteistyötä oman alueensa kuntien ja muiden toimijoiden kanssa yhteistyön eri alueilla, yhdyspinnoilla. Erityisen tärkeä yhdyspinta on hyvinvoinnin ja terveyden (hyte) edistäminen.

Kuluvan vuoden aikana Päijät-Hämeessä luodaan tarvittavat rakenteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle sekä yhdyspintatyölle ja selkeytetään toimintatavat ennen tehtävien siirtoa hyvinvointialueelle.

Hyte- ja yhdyspinta-asioiden valmistelutyöryhmän puheenjohtajana toimii Asikkalan kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka. Työryhmässä on myös henkilöstön edustus. Työryhmä on kartoittanut alueen toimijat ja verkostot sekä tutustunut kansallisiin linjauksiin ja muilla alueilla tehtävään työhön. Kartoituksen pohjalta on laadittu alustava hyte- ja yhdyspintarakenteen kuvaus. Tällä hetkellä valmistellaan mm. järjestöneuvottelukunnan perustamista alueelle järjestökoordinaattori Helena Haajan tuella.

Lautakunta ohjaa hyte-toimintaa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta kokoontui ensimmäisen kerran keskiviikkona 18. toukokuuta. Jatkossa kokouksia pidetään kuukausittain.

Lautakunnan tehtävänä on tukea ja ohjata koko hyvinvointialueorganisaatiossa ja verkostoissa tehtävää hyte-työtä. Se esimerkiksi valmistelee aluehallitukselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviä strategisia linjauksia sekä toimii lakisääteisenä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahona. 13-jäsenisen lautakunnan puheenjohtajana toimii Pentti Lampi ja esittelijänä Minna Veistilä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteistä kunnissa ja hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueilla on lain mukaan ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy hyvinvointialueen muihin lakisääteisiin tehtäviin. Hyvinvointialueen on toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä alueensa kuntien kanssa sekä tuettava niiden ja esimerkiksi järjestöjen toimintaa.

Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä erityisen hyte-kertoimen perusteella. Hyte-kerroin on yhden prosentin budjettiosuuden suuruinen yleiskatteellinen rahoitusosuus.