Ministeriöiden aluekierros Päijät-Hämeessä: kysymyksiä ja vastauksia

Aluekierrostilaisuudessa 11.11. esitettiin myös verkon kautta kysymyksiä, joita ei vilkkaan keskustelun vuoksi ehditty käsitellä. Pyysimme vastauksia kysymyksiin hyvinvointialueen valmistelijoilta.

Ministerityöryhmän kierros Päijät-Hämeen hyvinvointialueella

Voit esittää kysymyksiä ja kommentteja tilaisuuden aikana

17:08 » TimoK kysymys sote uudistuksessa: Miten isien asema on taattu tasapuolisesti Lasten suojelussa ja lasten valvojien osalta. Lisäksi vielä se et olen eri alueiden sote piirissä lasten kanssa joten miten taataan palvelut oman alueen sote hyvinvointi alueelta.

Vastaus: Palvelujen sisällöllinen kehittämistyö jatkuu keskeisenä osana uudistuksen valmistelua. Perhekeskuskehittäminen on osa sote-keskuspalvelujen systeemistä kehittämistä. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa yhteistyötä tehdään niin lasten isien kuin äitienkin kanssa. Palvelujen asiakaskohtaiseen suunnitteluun sisältyy asianosaisten kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi myös tarvittaessa yhteistyö muiden hyvinvointialueiden sote-toimijoiden kanssa.

16:58 » Miten varmistetaan, ettei hyte-työ paikallisesti romutu kouluissa ja kotona-asuvien vanhusten parissa. Nyt kunta tukee monin keinoin paikallista työtä. Jatkossa ei taloudellista intressiä.

Vastaus: Hyvinvointialue ja alueen kunnat tekevät myös jatkossa tiivistä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävissä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöllä kyetään vähentämään raskaampien palvelujen tarpeita niin kunnissa kuin hyvinvointialueella. Päijät-Hämeessä jatketaan jo aiemmin käynnistettyä tavoitteellista kehittämistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.   

16:48 » Onko sisällöllisessä kehittämisessä huomioitu yhteistyö kirkon/alueen seurakuntien kanssa? Rajapintoja on. Nykyisellään esim. seurakuntien diakoniatyöllä on toimivat paikalliset suhteet kuntien sosiaalitoimen kanssa ja seurakuntien kesken on sopimusyhteistyötä esim. sairaalapappien palkkaamisessa.

Vastaus: Päijät-Hämeessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat tekevät jo nyt moninaista yhteistyötä alueen seurakuntien kanssa. Tätä työtä jatketaan myös hyvinvointialueella. Valtakunnallisella tasolla kirkkohallitus on mukana uudistuksen valmistelutyössä.

16:39 » Mitä tehdään erikoissairaanhoidon jonoille?

Erikoissairaanhoidon jonoja lyhennetään sekä omana toimintana että ostopalveluin.

16:33 » Miten ja mihin nyt kunnissa tehtävä työ maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi tulee sijoittumaan sote-uudistuksessa? Vastaako niistä tulevaisuudessa kunnat? Vaiko hyvinvointialueet?

Vastaus: Valmistelussa on tunnistettu useita yhdyspintatyön erilliskysymyksiä ja niiden osalta valmistelun aikana etsitään ratkaisuja. Yksi tällainen yhdyspinta on kotouttaminen. Yhdyspintatyön kysymyksissä toivotaan myös kansallista keskustelua ja linjauksia.

16:29 » Onko sisällöllisessä kehittämisessä huomioitu yhteistyö järjestöjen kanssa?

Vastaus: Järjestöedustajia on mukana valmistelun työryhmissä ja vuoropuhelu järjestöverkostojen kanssa on käynnistynyt. Järjestötoimijoita otetaan mukaan myös sisällölliseen kehittämistyöhön. Päijät-Hämeessä tehdään myös valmistelutyötä järjestöneuvottelukunnan perustamiseksi. Katso myös tallenne tilaisuudesta: Päijät-Hämeen kumppanuusfoorumi: yhdistysyhteistyö hyvinvointialueella