Sairaanhoitaja keskustelee potilaan kanssa.Sairaanhoitaja keskustelee potilaan kanssa.

Mikä on sote-uudistus?

Sote-uudistuksessa koko Suomen julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään vastaamaan yhteiskunnan muutoksiin. Sote-uudistus koskee myös pelastustoimea.

Sote-uudistuksessa mietitään uudelleen sekä tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi että tapa auttaa ihmisiä palveluissa niin hyvin kuin mahdollista. Niinpä uudistuksessa puhutaankin kahdesta eri osasta: palveluiden rakenteiden uudistuksesta ja uudenlaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittämisestä.

Tällä hetkellä kunnat ja erikokoiset kuntayhtymät järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustehtävät. Uudistuksen jälkeen 21 hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupunki järjestävät palvelut.

Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Myös päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri pysyvät jatkossakin kunnilla.

Uudistuksen tavoitteena on rakentaa jokaiseen maakuntaan yksi sosiaali- ja terveyskeskus eli sote-keskus, joka palvelee kaikkia maakunnan asukkaita tasapuolisesti.

Sote-keskuksessa ihmisiä palvelevat eri alojen ammattilaiset, esimerkiksi lääkärit, terapeutit ja hoitajat. Ammattilaiset tekevät työtä yhteistyössä asiakaslähtöisesti eli asiakkaan tarpeet pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin.

Miksi sote-uudistus tehdään?

Nykyisin eri paikoissa asuvat ihmiset eivät saa yhdenvertaisesti sosiaali- ja terveyspalveluja. Hoitoon ja palveluihin pääsyä joutuu odottamaan ja palvelupolku voi olla katkonainen eli asiakas ei aina saa tarvitsemaansa apua tai ohjausta palveluissa eteenpäin.

Suomen väestö myös ikääntyy nopeasti ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluita. Syntyvyyden lasku vähentää työikäisten määrää ja verotuloja. Sote-uudistus tarvitaan, jotta voidaan hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut myös tuleville sukupolville.

Milloin?

Sote-uudistuksessa on monta isoa kokonaisuutta, joita valmistellaan rinnakkain eri ministeriöissä. Uudistus toteutetaan vaiheittain. Lainsäädäntötyön valmistelu alkoi syksyllä 2019. Alueelliset, muutosta valmistelevat hankkeet pääsivät aloittamaan työnsä syksyllä 2020.

Tällä hetkellä hallituksen lakiesitys on eduskunnan valiokuntien käsiteltävänä. Jos lakiesitys hyväksytään, muodostetaan hyvinvointialueille väliaikainen hallinto.

Uusien hyvinvointialueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Lue lisää valtakunnallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta: soteuudistus.fi

Miten uudistusta valmistellaan Päijät-Hämeessä?

Päijät-Hämeen sote-uudistusta valmistellaan kahdessa eri hankkeessa: Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa ja rakenneuudistushankkeessa. Hankkeita hallinnoi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja ne rahoitetaan valtionavustuksella.

Lue lisää:

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Rakenneuudistushanke

Mikä muuttuu Päijät-Hämeessä?

Päijät-Hämeessä muutos ei tule olemaan niin suuri kuin monissa muissa maakunnissa, sillä täällä suuri kuntayhtymä on järjestänyt sosiaali- ja terveyspalveluja jo vuodesta 2017 alkaen.

Tällä hetkellä Päijät-Hämeen kunnista Heinola ja Sysmä järjestävät perusterveydenhuoltonsa erillään yhtymästä. Sote-uudistuksen myötä myös nämä palvelut tulisivat hyvinvointialueen järjestettäviksi.

Sen sijaan hyvinvointiyhtymään tällä hetkellä kuuluvat Myrskylä ja Pukkila eivät enää kuuluisi päijäthämäläiseen hyvinvointialueeseen, vaan liittyisivät Itä-Uudenmaan alueeseen.

Uudistuksen myötä myös Päijät-Hämeen pelastuslaitos liittyisi hyvinvointialueeseen.

Käytännössä uudistus vaikuttaa esimerkiksi siihen, että kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen työntekijöistä tulee hyvinvointialueen työntekijöitä. Uudistuksessa on tärkeää myös löytää uusia tapoja hyödyntää digitalisaatiota, joten asiakkaille uudistus näkyy esimerkiksi uusina digiasioinnin kanavina.