Päijät-Soten intran modernisointi on konkreettinen askel kohti hyvinvointi-aluetta

Uusi intra tarvitaan, koska nykyisen intran Classic-ympäristön ylläpidon tuki on päättynyt ja hyvinvointialueen henkilöstölle tarvitaan uusi yhteinen viestintäkanava.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen intra tulee olemaan jälleen edistyneempi versio nykyisestä. Myös sivustorakennetta muokataan vastaamaan hyvinvointialueen toimintaa. Uusina toimijoina sivustoille tulevat esimerkiksi Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstö sekä alueemme koulukuraattorit ja -psykologit.

Uutta intraa muokataan tiiviiksi pysyväluonteisen tiedon tyyssijaksi, josta löytyvät mm. uutiset, ohjeet ja muu ajankohtainen tieto. Sivuja ja sivustoja tullaan karsimaan sekä tekstejä tiivistämään nykyisestä. Näin helpotetaan tiedon löytämistä. Jokaisella nykyisen intran päivittäjällä on muokkaustyössä keskeinen rooli: vanhentuneet tiedot tulee poistaa hyvissä ajoin ennen kuin tiedot siirretään uuteen intrapohjaan.

Uuden intran valmistumisen tavoiteaikataulu on jo ennen ensi juhannusta.