Aluevaaleissa päätetään arjen tärkeistä palveluista

Sunnuntaina 23.1.2022 pidettävissä vaaleissa on kyse terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden palveluista. Nastolalainen Marjo Kanervio antaa äänensä ehdokkaalle, joka seisoo rohkeasti sanojensa ja ajamiensa asioiden takana sekä perehtyy asioihin.

Päijät-Hämeessä on ehdolla 516 ehdokasta. Heidän joukostaan valitaan 69 edustajaa maakunnalliseen aluevaltuustoon, joka aloittaa toimikautensa maaliskuun 2022 alussa.

Aluevaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueella. Se päättää mm. palveluverkon perusteista ja siitä, miten käytettävissä olevat rahat jaetaan alueen sosiaali- ja terveyspalveluille sekä pelastustoimen ja oppilashuollon palveluille. Hyvinvointialueen rahoitus tulee suurelta osin valtiolta.

– Presidentinvaaleissa ihmiset äänestävät, koska se on helppoa: vain yhtä henkilöä äänestetään. Aluevaaleissa vaikutetaan kuitenkin sellaisiin asioihin, jotka koskettavat meitä tavallisia ihmisiä ihan joka päivä – ja siksi olisi tosi tärkeää äänestää näissä vaaleissa, Marjo Kanervio sanoo.

Koko työuransa terveydenhuoltoalalla ollut ja nyt eläkkeelläkin keikkaa heittävä Kanervio aikoo äänestää tammikuussa ehdokasta, jolla on laaja tietämys ja koulutus terveydenhuoltoalalta.

– En ole enää teinityttö, joten sekin kiinnostaa, miten asioita hoidetaan vanhustenhuollossa. Mielestäni vanhusten kotona asuminen mahdollisimman pitkään pitää turvata – ja toisaalta varmistaa, että kun ei enää pärjää kotona, niin on turvallinen paikka, johon siirtyä, Kanervio toteaa.

Hän painottaa myös mm. nuorten hyvinvointia ja tulevaisuudennäkymiä.

Käytä päätäsi – käytä ääntäsi

Aluevaalien varsinainen vaalipäivä on 23. tammikuuta. Ennakkoäänestys on kotimaassa 12.–18.1.2022.

– Käyn äänestämässä ennakkoon, koska olen varsinaisena vaalipäivänä mukana vaalikeräysasioissa, Marjo Kanervio kertoo.

Äänestäjä etsimässä tietoa aluevaaleista.
Marjo Kanervio on etsinyt tietoa aluevaaleista mm. verkkomedioiden kautta.

Hän ei vielä tiedä, kenelle antaa äänensä. Kanervio on seurannut aktiivisesti aluevaaliuutisointia ja tutustunut ehdokkaiden omiin esittelysivuihin. Hän on kaivannut ehdokkailta enemmän konkretiaa.

– Kaipaan selkeitä vastauksia: Mitkä ovat ne konkreettiset asiat, joihin aluevaltuustoon pyrkivät aikovat vaikuttaa. Ja miten he niihin aikovat vaikuttaa?

Asioista aktiivisesti selvää ottava Kanervio pohti nuorempana lähtevänsä itsekin mukaan politiikkaan. Enää vaikuttaminen, edes paikallisesta näkökulmasta, ei häntä houkuttele.

– Mieluummin kritisoin etäältä, Kanervio nauraa.

– Kyllä minä kuitenkin pohdin näitä asioita ja mietin tarkkaan, ketä äänestän. Koen oikeudekseni, että voin silloin ottaa kantaa ja antaa tarvittaessa kriittistäkin palautetta.

Kanervion mielestä hyvä aluevaltuutettu on paneutunut päätettäviin asioihin ja seisoo sanojensa takana. Hänellä on myös rohkeutta nostaa esiin ajamiaan asioita.

”Pitää antaa mahdollisuus”

Hyvinvointialueet ottavat vastuun Suomen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen palveluista vuoden 2023 alussa.

Marjo Kanervion mielestä muutokselle tulisi antaa aito mahdollisuus onnistua.

– Eihän tätä (uudistusta) voi tyrmätä, koska se on vasta alussa. Pitää antaa mahdollisuus, jokin uudistushan piti tehdä. Vanhoilla tiedoilla ja taidoilla ei menty enää eteenpäin, hän toteaa.