Aluevaltuutetulle

Aluevaltuutetut päättävät hyvinvointialueen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiasta, pelastustoimen palvelutasosta, hyvinvointialueen taloudesta ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin.

Ensimmäisen aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy 31.5.2025. Jatkossa aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Aluevaaleissa vaalikelpoinen on henkilö, jonka kotikunta kuuluu kyseiseen hyvinvointialueeseen ja jolla on jollakin hyvinvointialueella äänioikeus aluevaaleissa. Aluevaalien vaalitapa on suhteellinen ja avoin listavaali samalla tavalla kuin kuntavaaleissa.

Kuka voi asettua ehdolle? – Lue lisää vaalikelpoisuudesta vaalit.fi-sivustolta: Vaalikelpoisuus ja ehdokasasettelu – Vaalit

Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Poikkeuksena on Helsingin kaupunki, jolla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu. Lisäksi HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan. Aluevaalit järjestetään kaikilla hyvinvointialueilla. Helsingissä vaaleja ei järjestetä. Helsinki huolehtii ainoastaan ennakkoäänestykseen liittyvistä asioista hyvinvointialueiden väestölle.

Infograafi: Aluepäättäjien on suunnattava resursseja, kuten valtiolta tulevaa rahoitusta, viisaasti koko alueen asukkaiden hyväksi. Strategia ohjaa ja alueen virkamiehet tukevat työtä. Tärkeää on myös vuoropuhelu asukkaiden kanssa.
Aluevaltuutettu työskentelee kaikkien päijäthämäläisten hyvinvoinnin parhaaksi. Tärkeää on viisas resurssien käyttö. Työtä ohjaavat ministeriöt ja alueelliset strategiadokumentit. Alueen virkamiehet tukevat työtä. Keskeistä on vuoropuhelu alueen asukkaiden kanssa.