Aluevaalilautakunta

Jokaiselle hyvinvointialueelle perustetaan aluevaalilautakunta, uusi vaaliviranomainen, jonka tehtävänä on aluevaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja aluevaalien vaalituloksen vahvistaminen.

Aluevaalien toimittamisesta paikallistasolle huolehtivat kunnat sekä aluevaaleja varten asetettavat uudet vaaliviranomaiset, aluevaalilautakunnat.

Aluevaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta suoritetaan kunkin kunnan keskusvaalilautakunnassa. Aluevaalilautakunnan tehtäväksi jää kuntien tuloksen yhdistäminen koko hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja valittujen valtuutettujen määrääminen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 30.9.2021 asettanut Päijät-Hämeen aluevaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Jäsenet

Jouko Pylväs, puheenjohtaja

Paula Kurki-Suonio, varapuheenjohtaja

Tuija Kosonen

Harri Pasila

Pirkka Ahola

Varajäsenet

Sinikka Elers-Käki

Vuokko Kautto

Maria Björkman

Erkki Weurlander

Eero Laitinen

Vaalilain 12 §:n mukaisesti aluevaalilautakunta on 5.11. kokouksessaan nimittänyt itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön.

Aluevaalilautakunnan sihteeri valmistelee lautakunnassa päätettävät asiat ja toimii kokouksissa esittelijänä. Lautakunnan sihteeri johtaa vaaliorganisaation toimintaa aluevaalilautakunnan alaisuudessa. Tehtäviin kuuluu muun muassa vaalien organisointi ja operatiivinen johtaminen.

Aluevaalilautakunnan I sihteeri Janne Mäki, puh. 044 716 1416

Aluevaalilautakunnan II sihteeri Tero Lönnström, puh. 044 440 3173

Oikeudellisena asiantuntijana toimii Lahden kaupunginlakimies Pekka Virkkunen ja vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjänä Lahden kaupungilta it-controller Juha Lautala.