Sote-uudistus syytä toteuttaa, valtionrahoituksen siirtymäaika lyhennettävä neljään vuoteen

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa yhtymä ilmoittaa kannattavansa sote-uudistuksen toteutusta, vaikka lainsäädäntö vaatiikin vielä eräiltä osin tarkennusta.

– Olemme toimineet integroituna kuntayhtymänä vuoden 2017 alusta. Pidämme tarkoituksenmukaisena uudistuksen viipymätöntä etenemistä ja katsomme, että yhteiskunnallinen etu edellyttää tämän hyvin pitkään valmistelussa olleen, merkittävän uudistuksen loppuunsaattamista, toteaa yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Erhola oli torstaina sote-valiokunnan kuultavana asiantuntijana juuri Päijät-Hämeen edelläkävijyyden ja integroidusta yhtymästä jo kerätyn kokemuksen vuoksi.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun integraatio mahdollistaa palvelutuotannon johtamisen kokonaisuutena, vaikuttavien palvelujen suunnittelun sekä osaamisen ja resurssien kohdentamisen tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Järjestämistehtävän integraatio on osoittanut hyötynsä esimerkiksi koronapandemian hoidossa, Erhola jatkaa.

Yhtymä pitää tärkeänä, että valtionrahoituksen siirtymäaikaa lyhennetään ehdotetusta seitsemästä vuodesta neljään. Näin varmistetaan rahoituksen riittävyyttä myös Päijät-Hämeen kaltaisilla jo valmiiksi kustannustehokkailla, kasvavan palvelutarpeen alueilla. Yhtymä pitää ongelmallisena lakiesityksessä määriteltyä Kuntarahoitus Oyj:n poissulkemista hyvinvointialueiden investointien rahoituksesta, koska rajaus lisää kustannusriskiä ja vaarantaa pääomahuollon kriisitilanteissa. 

Yhtymä painottaa lausunnossaan, että strategista monituottajuutta ei myöskään pidä lainsäädännössä liiaksi rajoittaa, jotta hyvinvointialueet kykenevät järjestämään sote-palvelunsa alueellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Monituottajuudella viitataan malliin, jossa osa palveluista tuotetaan itse ja osa ostetaan kumppaneilta. 

Lopuksi yhtymä toteaa, että hyvinvointialueen lainanottovaltuuden rajaus kiireellisten ja välttämättömien investointien käsittelystä erillisessä menettelyssä tulisi muuttaa strategisen tason neuvotteluksi osana hyvinvointialueiden ja ministeriöiden välistä ohjausneuvottelua.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän lausunto

Lausunto sote-lakiehdotuksesta