Sosiaalityö tutuksi – sosiaalityöntekijät kaappaavat Päijät-Soten somekanavat viikoksi

Päijät-Soten sosiaalityöntekijät toteuttavat sosiaalityön someviikon 13.9.–17.9.2021. Someviikko on sosiaalityön viestintäkampanja, jonka tarkoituksena on tuoda eri tavoin näkyväksi sosiaalipalveluja ja sosiaalityötä sekä murtaa näitä kohtaan vallitsevia myyttejä. Someviikkoon osallistuvat Päijät-Soten lapsiperhepalvelut, vammaispalvelut, työikäisten palvelut, gerontologinen sosiaalityö ja terveyssosiaalityö. Sosiaalityöntekijöistä koostuva työryhmä, Innostuneet kehittäjät, kaappaa yhtymän viestintäkanavat someviikon ajaksi. Jokainen palvelualue vastaa yhden päivän ajan sisällöntuotannosta.

Someviikon tavoitteena on muun muassa tuoda sosiaalialan työtä ymmärrettävästi ja arkipäiväisesti esille siellä missä lapset ja nuoret ovat, madaltaa sosiaalityöhön liitettyjä pelkoja ja kynnyksiä sekä kehittää työnantajamielikuvaa. Sosiaalityön someviikon toivotaan herättävän myös keskustelua sidosryhmien ja seuraajien kesken, jolloin maaperä uusien ajatusten ja ideoiden syntymiseen on otollinen.

Viestintäkampanja osana sosiaalityön kehittämistä
Viestintäkampanja on osa sosiaalityön kehittämistä Päijät-Sotessa. Innostuneiden kehittäjien työryhmä suunnittelee ja toteuttaa sosiaalityön arjen kohtaamisista lähtevää kehittämistyötä. Innostuneet kehittäjät ovat joukko Päijät-Soten eri toimialoilla ja tulosyksiköissä työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä. Innostuneiden kehittäjien työskentely alkoi keväällä 2021.