Sosiaalihuollon arkiston asiakastiedot liikkuvat ensimmäistä kertaa järjestelmästä toiseen

Asiakkaalta voidaan suostumuksella koota sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja yhteen näkymään UNA Ytimen Tilannekuvaan. Pilottiin sisältyvät lähdejärjestelmät ovat: RAI, PSOP, Effector, terveydenhuollon Lifecare sekä Väestötietojärjestelmä ja Kanta-palvelun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon arkistot. Pilotoitava ratkaisu on ainutlaatuinen.

Asiakasohjaus Siirin pilotoivat asiakasohjaajat hyödyntävät tilannekuvasovellusta asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin tukena. Ikääntyneellä palvelutarpeen taustalla on usein monia vaikuttavia tekijöitä, jotka on huomioitava tilannetta selvittäessä.

”Perinteisesti tietoja on täytynyt kerätä manuaalisesti eri järjestelmistä. UNA Ytimen Tilannekuva auttaa asiakasohjaajaa näkemään nopeasti asiakkaan tilanteen, käytössä olevat palvelut ja varaukset yhdessä näkymässä. Asiakasturvallisuus lisääntyy, kun tiedot ovat yhdessä paikassa saatavilla”, toteaa tulosaluejohtaja Corinne Soini Päijät-Sotesta.

Tilannekuvaa kehitetään edelleen pilotin käyttökokemusten perusteella ja pilottiajan päätyttyä tilannekuvasovellus on mahdollista ottaa käyttöön myös muissa Päijät-Soten yksiköissä.