Siipikarjan ulkonapitokielto alkaa 8.2.2021

Ulkonapitokiellon aikana linnut tulee pitää joko sisätiloissa tai aidata ja kattaa niiden ulkoilualue riittävän tiheällä verkolla, silmäkoko enintään 25 mm.

Kielto koskee sekä kaupallista toimintaa (myös luonnonmukaista tuotantoa) että harrastesiipikarjan ja muiden lintujen pitoa, myös kotieläinpihoja. Kielto ei koske sileälastaisia lintuja kuten strutsi ja emu, eläintarhoja eikä kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja

Eläinten vieminen eläinnäyttelyihin tai vastaaviin tilaisuuksiin on kielletty tänä aikana lukuun ottamatta vain sisätiloissa oleskelevia häkkilintuja, jotka ovat olleet maassa vähintään kuusi kuukautta.

Siipikarjan juomavesi ja rehu on suojattava luonnonvaraisilta linnuilta.

Ulkona pidettävistä linnuista on tehtävä kirjallinen ilmoitus paikalliselle kunnaneläinlääkärille. Sen voi tehdä vapaamuotoisena tai Ruokaviraston sivuilta löytyvällä lomakkeella. Ilmoituksessa tulee mainita lintulaji ja lukumäärä sekä miten suojaus ulkotarhassa on toteutettu. Mikäli ilmoitus on tehty aikaisemmin ja lintujen pidossa ei ole tapahtunut muutoksia, sitä ei tarvitse uusia vuosittain.

 

lisätietoja:

MMM asetuksen muutos

https://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210106.pdf

Lisätietoja ja ilmoituslomake

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/siipikarjan-ulkonapitokielto

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kunnaneläinlääkärit

https://www.phhyky.fi/fi/terveyspalvelut/elainlaakintahuolto/