Sairaalan maakauppa olisi epätarkoituksenmukainen hyvinvointialueen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta

Yhtymässä maakauppaa ei nähdä tarkoituksenmukaisena tulevan hyvinvointialueen eikä väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta. Hyvinvointialueelle koituisi kaupan seurauksena noin 450 000 euron vuotuinen vuokrakustannus, johon ei ole saatavissa erillisrahoitusta. Vuokra kasvattaisi palveluiden järjestäjän menoja pysyvästi ja heikentäisi näin ollen alueen väestön kannalta tarkoituksenmukaisten palvelujen tuottamista. Kauppa olisi yhtymän virkamiesesityksen mukaan ristiriidassa hyvinvointialueita koskevan voimaanpanolain kanssa sekä sote-investointeja ja ulkoistuksia koskevan ns. rajoituslain hengen vastainen.

Yhtymän hallitus käsittelee Lahden kaupungin ostotarjousta kokouksessaan ensi viikon maanantaina. Hallitukselle esitetään, että sairaalan maa-alueen käyvästä hinnasta pyydettäisiin toinen puolueeton asiantuntija-arvio. Lahti on pyytänyt hinnasta yhden arvion, johon 9,1 miljoonan euron ostotarjous perustuu. Virkamiesesityksen mukaan yhtymän hallitus päättäisi varsinaisesta ostotarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä elokuun loppuun mennessä, jolloin tarjouksen voimassaoloaika päättyy.