Pakolliset lakimuutokset nostamassa hyvinvointialueen laskua jäsenkunnilleen ensi vuonna

Vanhuspalvelu- ja lastensuojelulain muutokset kasvattavat henkilöstömitoituksia ensi vuodelle siten, että niistä aiheutuu yhteensä noin 12 miljoonan euron lisäkulut. Samalla asiakasmaksulain heinäkuussa 2021 voimaan tuleva muutos vähentää koelaskennan mukaan reilut 8 miljoonaa euroa hyvinvointialueen muita kuin jäsenkuntalaskutukseen perustuvia tuottoja.

Lisäksi kirjanpitoon tehtävien poistojen kasvu, inflaatio, ansiotason nousu sekä maakunnan väestörakenteesta seuraava palvelutarpeen kasvu kasvattavat hyvinvointialueen toimintakuluja vajaat 17 miljoonaa euroa. Kehyslaskelmiin ei tässä vaiheessa ole huomioitu koronaviruksen aiheuttamia lisäkuluja eikä mahdollisen sote-alan kärkipalkkoihin tapahtuvan palkkojen yhtenäistämisen vaikutuksia. Kun katsotaan kaikkien muutosten vaikutuksia jäsenkuntalaskutukseen, joka muodostaa valtaosan hyvinvointialueen tuloista, nostopaine kuntien kustannuksille olisi alustavasti 6 prosenttia.

Julkisen talouden suunnitelmassa kunnille on luvattu täysimääräinen korvaus menoihin, jotka ovat lakisääteisiä. Tämä tapahtuisi kuntien valtionosuuksia kasvattamalla.

Hyvinvointialueen johdon käsityksen mukaan merkittäviä talouden sopeuttamistoimia ei ole mahdollista toteuttaa näin pian edellisen sopeuttamisen jälkeen ilman, että palvelutasoa joudutaan karsimaan oleellisesti. Hyvinvointialue jatkaa talousarviokehyksen valmistelua hyvässä hengessä omistajakuntiensa kanssa osana kesäkuussa käytäviä palvelusopimusneuvotteluita.