Päijät-Soten palvelukulttuurin ydin on osaava ja yhdenvertainen henkilöstö

Ihmisiä pöydän ääressä istumassa ja miettimässä yhdessä ratkaisuja

Päijät-Soten palveluja tuottaa osaava ja yhdenvertainen henkilöstö. Myös uusia työntekijöitä Päijät-Sotelle rekrytoitaessa tärkeimmät kriteerit ovat henkilön ammattitaito ja kyvykkyys toimia asiakkaiden parhaaksi. Henkilöstöstrategian mukaisesti Päijät-Soten tavoitteena on olla Suomen sote-alan paras – haluttu, suositeltu ja ennakkoluuloton työpaikka.

Yhdenvertaisuus Päijät-Sotessa tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen asiakas ja henkilökuntaan kuuluva on samanarvoinen riippumatta sukupuolesta, iästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnollisesta vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

– Toivomme myös asiakkaiden suhtautuvan samalla suvaitsevaisuudella palveluja tuottavaan henkilökuntaamme. Yhä useammin niin meillä hoito- ja hoiva-alalla kuin monissa muissakin ammateissa toimii esimerkiksi moninaisista kulttuuritaustoista tulevia, toteaa tulosaluejohtaja Piritta Mattila.

Useissa sote-alan tehtävissä on valtakunnallinen pula työntekijöistä ja osaavia hakijoita on vähän. Taatakseen asiakkaille mahdollisimman hyvän palvelun Päijät-Sote rekrytoi osaajia ennakkoluulottomasti. Vaikka asiakas ei henkilökohtaisesti valitsekaan hoitajaansa, hän voi luottaa Päijät-Soten rekrytoineen parhaat osaajat.