Päijät-Sote: Virtuaalihammashoitajasta hyviä kokemuksia – käyttöä laajennettiin Hollolaan

Hollolan sote-keskuksessa voi nyt hyödyntää virtuaalihammashoitajaa suun terveyden asioissa omahoitopisteillä. Virtuaalihammashoitaja on laite, joka kannustaa asiakasta oman suun terveyden havainnointiin muun muassa pelillisin keinoin sekä ohjatun hampaiden pesutuokion ja 3D-animaation avulla. Asiakas saa laitteen annosteluyksiköstä ilmaisen omahoitopaketin, joka sisältää hammasharjan, hammaslankaimen ja plakkiväritabletin. 

Viime syksynä digiteknologiaa hyödyntävä virtuaalihammashoitaja otettiin käyttöön Orimattilassa ja lupaavien kokemusten vuoksi myös Hollolan sote-keskukseen hankittiin kaksi laitetta tänä keväänä. Virtuaalihammashoitajat löytyvät Hollolan sote-keskuksen ensimmäisen kerroksen infopisteen läheltä ja kolmannesta kerroksesta, hammashoitolan tiloista.  

Vastaavia laitteita on käytössä muuallakin Suomessa suun terveydenhuollossa, mutta Hollolassa toinen virtuaalihammashoitaja sijoitettiin nyt ensimmäistä kertaa myös avosairaanhoidon tiloihin. 

Potilaan terveys huomioidaan kokonaisuutena moniammatillisessa tiimimallissa, jota sote-keskuksissa toteutetaan. Kun virtuaalihammashoitaja on avosairaanhoidon tiloissa, ammattilaisten on luontevampaa ottaa myös suun terveys puheeksi asiakkaan kanssa, kertoo kehitystyössä tiiviisti mukana ollut asiantuntijasuuhygienisti Tuire Kolehmainen. 

Terveydenhuollossa pyritään aktiivisesti siirtämään painopistettä raskaista palveluista ja hoidoista sairauksia ennaltaehkäiseviin palveluihin. Kolehmainen kertoo, että virtuaalihammashoitaja tukee kokonaisvaltaista ja ennaltaehkäisevää terveydestä huolehtimista.  

Suun terveyttä ajatellaan usein erillisenä muusta terveydestä, vaikka se on osa kokonaisterveyttä ja vaikuttaa siis oleellisesti hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Suun terveydellä on suuri vaikutus myös itsetuntoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Säännöllinen omasta terveydestään huolehtiminen on parasta ennaltaehkäisevää hoitoa. Virtuaalihammashoitajalla käytyään oppii huolehtimaan suun terveydestä oikealla tavalla, ja näin voidaan välttyä raskaammilta hoitotoimenpiteiltä, kuten hampaiden paikkauksilta. 

Laitteen ohjelma on helppokäyttöinen, ja sen näytöltä voi valita esimerkiksi eri ikäisille suunnatut tai useille kielille käännetyt ohjelmat. Aloitusnäytöltä voi näppärästi valita joko manuaaliharjaukselle tai sähköhammasharjaukselle tarkoitetun ohjauksen. Lisäksi tietoa löytyy oikomispotilaan suun hoitoon ja tulossa on myös hammasproteesien hoito-ohjeita. Asiakas voi katsoa ohjeistuksen myös näytepakkauksessa olevan QR-koodin kautta ja tehdä harjauksen kotona.

Virtuaalihammashoitajat ovat vapaasti kaikkien käytössä, eli kuka tahansa sote-keskuksessa kävijä voi käyttää laitetta itsenäisesti ja kokeilla sitä matalalla kynnyksellä.