Päijät-Sote varautuu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon, mutta paheksuu työtaistelutoimien aloitusta kesken neuvottelujen

Taustalla ovat keskeneräiset neuvottelut korvauksista, joita maksetaan työvuoromuutoksista, ylimääräistä vuoroista ja töihin hälyttämisestä vapaa-ajalta. Neuvotteluja ei ole päätetty, vaan työnantaja on ilmaissut halunsa niiden jatkamiseen. Yhtymä olisi joka tapauksessa ollut valmis jatkamaan erilliskorvausten maksamista, vaikka korkeammat korvaukset sovittiin alun perin määräaikaisiksi henkilöstön riittävyyden ja palvelutuotannon turvaamiseksi muun muassa koronaepidemiasta johtuvien työjärjestelyiden vuoksi.

– On erittäin vakavaa ja valitettavaa, että ilmoitus tulee näin lyhyellä varoitusajalla, kun neuvottelut ovat yhä kesken ja nykyinen sopimus voimassa. Paheksun myös sitä, että ilmoitus ei jätä työnantajalle käytännössä lainkaan aikaa järjestellä toimintaa, mistä saattaa seurata kohtuutonta haittaa potilaille ja asiakkaille, sanoo yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Erhola huomauttaa myös, että työnantajan tarjous korvauksista olisi merkinnyt huomattavaa korotusta koronaepidemiaa edeltäneeseen tasoon. Jo esitys määräaikaisten erilliskorvausten jatkamisesta merkitsisi yhtymälle suurta talousraamin ulkopuolista kustannusta.

Työnantaja esitti neuvotteluissa, että hälytysrahaa olisi korotettu nykyisestä 100 eurosta 110 euroon arkena. Viikonloppuisin hälytysraha olisi ollut 200 euroa. Työvuoromuutoksista maksettua korvausta on kertaalleen korotettu 30 eurosta 50 euroon, ja nyt työnantaja ehdotti sen suuruudeksi 75:ä euroa. Ylimääräisen työvuoron lisää työnantaja olisi korottanut 60 eurosta 110 euroon. Ehdotetut erilliskorvaukset olisivat olleet voimassa 6.2.2022 saakka.