Päijät-Sote: Tehyn ja Superin lakko siirtyy kahdella viikolla

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään maanantaina päättänyt siirtää Tehyn ja Superin ilmoittamaa lakkoa kahdella viikolla. Alun perin lakon piti alkaa perjantaina 1.4.2022. Ministeriön päätös kieltää työnseisauksen toimeenpanon 15.4. kello 6:een saakka. 

Lakko koskee Tehyn ja Superin ilmoitusten mukaan Päijät-Soten palveluksessa olevaa sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstöä. Lakon piiriin kuuluvat myös työvoimaa vuokraavan Sarastia rekryn sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työtehtävät. 

Päijät-Sote käy neuvotteluja lakonaikaisesta suojelutyöstä työntekijäjärjestöjen kanssa. Tällä hetkellä lakon arvioidaan vaikuttavan jonkin verran kiireettömiin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä henkilöstön työtehtäviin työnseisauksen aikana. 


Lisätietoja: 

vs henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, p. 044 440 3429 
henkilöstölakimies Riikka Patoharju, p. 044 440 3428 

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointialueen järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.