Päijät-Sote: Sosiaalityö tukee ihmisiä eri elämäntilanteissa – kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään maaliskuussa

Päijät-Sote: Sosiaalityö tukee ihmisiä eri elämäntilanteissa – kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään maaliskuussa

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään vuosittain 15. maaliskuuta ja yhtenä tavoitteena on tehdä tuolloin sosiaalityötä näkyväksi. Päijät-Sotessa sosiaalityötä tehdään monissa eri yksiköissä. Kaikkiaan Päijät-Sotessa työskentelee yli 150 sosiaalityöntekijää ja 600 sosiaaliohjaajaa. Vuonna 2021 he käsittelivät yli 40 000 erilaista hakemusta, ilmoitusta ja yhteydenottopyyntöä sekä vastasivat noin 10 000 sosiaalihuollon ohjauksen ja neuvonnan yhteydenottoon. Lisäksi sosiaalihuollon ammattilaiset hoitivat lukuisia asiakastapaamisia ja yhteydenottoja sekä tekivät mittavan määrän asiantuntijatyötä yhteistyöverkostoissa ja osana hoitotiimejä.

Sosiaalihuolto kattaa eri ikäisten ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Vuosittain sosiaalipalveluja käyttää joka viides suomalainen ja käytännössä jokainen tarvitsee sosiaalipalveluja jossain vaiheessa elämäänsä.  

Lapsiperheiden hyvinvointia sekä lasten ja vanhempien arkea tuetaan lapsiperheiden sosiaalityöllä ja sosiaaliohjauksella. Lastensuojelun asiakkaina puolestaan ovat lapset, joiden kasvu tai kehitys on jollakin tavalla vaarantunut. Pääpaino lastensuojelun työskentelyssä on perheen tukeminen siten, että lapsi asuu kotona. 

Ikääntyneitä tuetaan gerontologisessa sosiaalityössä. Vammaispalveluilla taas vahvistetaan kaikenikäisten vammaisen ja pitkäaikaisesti sairaiden omatoimista suoriutumista sekä edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

– Aikuisille, joiden kanssa ei asu alaikäisiä lapsia, tarjotaan tukea työikäisten sosiaalityössä esimerkiksi arjesta selviytymiseen, työllistymiseen, päihderiippuvuudesta toipumiseen ja äkillisiin elämän kriisitilanteisiin. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä asiakkaan elämänhallintaa, osallisuutta ja toimintaedellytyksiä arjessa ja sosiaalisissa suhteissa, kertoo sosiaalityöntekijä Siv Pelkonen.

Sairaalan sosiaalityöntekijät selvittelevät niin potilaan, omaisen kuin hoitohenkilökunnankin kanssa sairastumiseen liittyviä pulmia, arvioivat kuntoutuksen mahdollisuuksia sekä tukevat kuntoutumista. Psykiatrian osastoilla sekä poliklinikoilla lapset, nuoret ja aikuiset saavat sosiaalityön palveluja moniammatillisissa tiimeissä työskenteleviltä sosiaalityöntekijöiltä ja sosiaaliohjaajilta. Palveluissa huomioidaan arjen sujumiseen, asumiseen, ihmissuhteisiin, opiskeluun, riippuvuuksiin, toimeentuloon ja ammattiin liittyvät pulmat.

– Me sosiaalityöntekijät olemme tukena esimerkiksi silloin, kun tarvitsee tukea vanhemmuuteen, jää työttömäksi ja kohtaa taloudellisia ongelmia, sairastuu tai on huolissaan läheisen päihteiden käytöstä tai ikääntyneiden vanhempien selviytymisestä. Tuemme myös erilaisissa kriisitilanteissa, joita voivat olla esimerkiksi avioero, vammautuminen, perheessä esiintyvä väkivalta tai kodin menettäminen tulipalossa. Saamme usein myös todistaa elämän iloisia hetkiä ja onnistumisia, kertoo sosiaalialan osaamiskeskuksen suunnittelija Tuula Carroll.

Sosiaalihuolto on teollisuuden jälkeen maassamme toiseksi suurin työllistävä ala. Sosiaalihuolto on myös iso kokonaisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa, ja sen taloudelliset vaikutukset ovat merkittävät. Esimerkiksi vuonna 2019 kunnallisista sote-nettokuluista sosiaalihuollon osuus oli 6,7 miljardia, kun erikoissairaanhoidon menot olivat 6,9 miljardia ja perusterveydenhuollon 3,3 miljardia. 

Haastatteluun tarjolla sosiaalityön ammattilaisia eri yksiköistä:
Lastensuojelu: 
sosiaalityöntekijä Katariina Similä, [email protected] puh. 050 539 1658
sosiaalityöntekijä Laura Romo, [email protected] puh. 044 416 3246
Työikäisten palvelut (aikuissosiaalityö):
sosiaalityöntekijä Siv Pelkonen, [email protected] puh. 040 078 4910

Lisätietoja:
suunnittelija Tuula Carroll, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso, [email protected] puh. 044 482 5166

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointialueen järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

Sähköposti lähetettiin henkilölle [email protected]

Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Keskussairaalankatu 7, Lahti, Päijät-Häme 15850, Suomi

Peruuta tilaus